Engels in alle groepen!

Januari 2010 hebben we een start gemaakt met het aanbieden van "Engels" in alle groepen. We pakken dit spelenderwijs op middels het zingen van liedjes, het doen van spelletjes, het naspelen van situaties etc.