Engels in alle groepen!

Januari 2010 hebben we een start gemaakt met het aanbieden van “Engels” in alle groepen. We pakken dit spelenderwijs op middels het zingen van liedjes, het doen van spelletjes, het naspelen van situaties etc.

Uiteindelijk zullen de kinderen die op dit moment in groep 1 zitten over 8 jaar uitstromen met een veel hoger beheersingsniveau Engels dan de huidige leerlingen. Inmiddels is bekend dat jonge kinderen een vreemde taal veel makkelijker leren dan de al wat oudere kinderen. Daarnaast is vast komen te staan dat de extra aandacht voor een vreemde taal een gunstig effect heeft op de beheersing van de Nederlandse taal.

We worden bij deze invoering begeleid door Earlybird. Zij hebben al veel ervaring en expertise met scholen die al jaren geleden hiermee begonnen zijn. Voor de leerkrachten is dit eveneens spannend. Zij gaan speciaal op cursus om hierin les te kunnen geven. Inmiddels zijn de eerste cursusbijeenkomsten “Classroom English” voor leerkrachten al gevolgd. Dit schooljaar maar ook volgend schooljaar wordt de scholing van onze leerkrachten verder vorm gegeven.
Filmpje Engels op de Mariaschool

We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke maar gelijktijdige invoering in alle groepen, zodat alle kinderen en leerkrachten hier samen een groeiproces in doormaken.

Voor de groepen 1 t/m 4 gaan we gebruik maken van de methode “I’Pockets” en voor de groepen 5 t/m 8 wordt dat de methode “Backpack Gold”.De leerlingen pikken het Engels spelenderwijs op doordat de leerkracht alleen Engels spreekt en veel gebruik maakt van gebaren ter ondersteuning. In de Engelse les wordt dus veel gepraat, meestal aan de hand van verhalen en prentenboeken, maar ook door het doen van spelletjes en het zingen van liedjes.

Niet alleen de kleuters kunnen het Engels spelenderwijs oppikken. Ook voor de oudere leerlingen zijn de Engelse lessen vooral spel. Het belangrijkste doel is dat leerlingen het Engels leren spreken en verstaan en dat leer je vooral door veel met Engels bezig te zijn en leuke (praat)oefeningen en leerzame spelletjes te doen. Bijkomend voordeel hierbij is dat de lessen Engels hierdoor nieuwe energie geven aan de klas. Na een lange les rekenen zijn de meeste kinderen moe en duf en even een Engels spel tussendoor zorgt ervoor dat iedereen weer fris en wakker verder kan. En dat geldt ook voor de leerkracht!

Spelenderwijs leren staat voorop! Dat kan al vanaf groep 1. Bijvoorbeeld door verhalen te vertellen met veel gebaren, liedjes te zingen en spelletjes te doen. Activiteiten waarbij je al je zintuigen gebruikt (Total Physical Response) zijn heel effectief. Ook bij het leren van talen is het concept van meervoudige intelligentie uitstekend toe te passen. Elk kind pikt een taal op zijn eigen manier op.

Early bird folder.pdf

Early Bird vragen.pdf

www.ipockets.nl

www.earlybirdie.nl

Earlybirdfolder.pdf