Hoe om te gaan met pesten

Kinderen zijn voortdurend op zoek naar hun grenzen. Zij doen dit zowel naar volwassenen als naar kinderen toe. Ze dagen andere kinderen uit, plagen, zeggen iets vervelends, geven een grote mond, een duw, enzovoorts. Binnen bepaalde marges hoort dit bij het natuurlijk gedrag van kinderen in hun ontwikkeling. We zullen hier natuurlijk tegen optreden want kinderen moeten leren wat wel en niet kan. Op het moment dat dit pesten wordt, hardnekkig tegen dezelfde persoon gericht is en deze hier geen of nauwelijks weerstand tegen kan bieden, is er sprake van gedrag dat we niet kunnen en willen tolereren. Het is enorm belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Op onze school hanteren we in deze gevallen een vijf-sporen beleid!
 
De vijf sporen betreffen:
1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat wordt gepest.
2. We geven aandacht en bieden steun aan de kinderen die pesten.
3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de 
    klas bij het vinden van oplossingen.
4. We pakken het pesten in de school als team samen aan.
5. We betrekken ook de ouders daar actief bij.