Aan- en afmelden

Voor het aan- en afmelden van leerlingen kunt u  terecht bij de directie van de school. Het aanmelden kan d.m.v. een inschrijfformulier. Voor ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben, is er gelegenheid om tijdens een gesprek met de directie en een rondleiding door het gebouw kennis te maken met onze school. U kunt daarvoor een afspraak maken met onze directie.

  • Bij het aanmelden van uw kind draagt u er zorg voor dat de school over alle relevante informatie m.b.t. uw kind beschikt.
  • We zijn een katholieke school en verwachten van ouders en kinderen die onze school bezoeken dat zij dit respecteren. Kinderen en ouders die deze bereidheid niet hebben kunnen we helaas niet toelaten.
  • Wanneer kinderen van een andere school komen, zullen we altijd informatie inwinnen bij de oude school alvorens we tot eventuele plaatsing over zullen gaan. Eventuele plaatsing is ook afhankelijk van de huidige samenstelling van de groepen.
 
Enkele weken vóór het kind 4 jaar wordt, belt de groepsleerkracht om afspraken te maken om te komen wennen voor ongeveer vijf dagdelen en vervolgens ontvangt het kind een welkomstkaart. Zo kan uw kind alvast kennismaken met de toekomstige klasgenootjes en de groepsleerkracht.
We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Wanneer dit niet het geval is, willen wij graag vooraf met u overleggen over evt. toelating en met welke afspraken.
Wij zouden i.v.m. de planning van het nieuwe schooljaar graag tijdig (1 jaar voordat ze op school komen) willen weten, welke kinderen wij het volgende jaar mogen verwachten. We begrijpen dat dit in sommige gevallen natuurlijk niet mogelijk is.       

Kinderen met een handicap

We vinden het als school belangrijk dat ouders van kinderen met een handicap, daar waar de handicap van het kind dit toelaat, ervoor kunnen kiezen om naar een reguliere basisschool te gaan. Wij ondersteunen dit beleid van harte, maar kunnen en willen hier zorgvuldig mee omgaan. We moeten er als school van overtuigd zijn dat we het kind ook daadwerkelijk goed kunnen begeleiden. Hierin kunnen hele basale zaken als fysieke gesteldheid van de betrokken leerkracht, mogelijkheden van het gebouw, huidige samenstelling van de  groep een rol spelen. Een aanmeldingsprocedure voor een leerling(e) met een handicap verloopt daarom anders. U kunt de aanmeldingsprocedure bij de directeur opvragen.

Afmelden

Kinderen die van school gaan (bijvoorbeeld bij verhuizing) dienen ook officieel te worden afgemeld bij de directie van de school. Wij maken dan een onderwijskundig rapport (wettelijk verplicht) voor de nieuwe school. Indien u dit wenst kunt u dit onderwijskundig rapport inzien of een kopie krijgen. Tevens sturen wij naar de nieuwe school een bewijs van uitschrijving.