Onze missie en visie

We zien als belangrijkste taak een klimaat te scheppen waardoor kinderen met plezier naar school komen en ze een goede basis mee te geven voor hun toekomst in een maatschappij die volop in ontwikkeling is.
 
We willen de kinderen begeleiden vanuit onze eigen katholieke geloof en levensovertuiging en ze leren en laten ervaren dat waarden, normen, respect en zorg voor elkaar en de ander, juist  in deze complexe en zich snel ontwikkelende maatschappij, belangrijk en waardevol is. 
Kinderen verschillen en zijn stuk voor stuk uniek en daar willen we in ons onderwijs waar mogelijk rekening mee houden. Vanuit de gedachte dat kinderen niet alleen verschillend zijn maar ook verschillend leren willen we de komende jaren meer gebruik maken van de verschillende intelligenties die kinderen hebben (Meervoudige Intelligentie). Verder willen we door het werken in het circuit (Zelfstandig Werken) en situaties waarbij kinderen mogen samenwerken (Coöperatief Leren), de betrokkenheid bij en de motivatie voor hun eigen leren vergroten. We willen kinderen geleidelijk mede verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Dit betekent dat we kinderen stimuleren maar ook leren om zelfstandig te werken en verantwoording te nemen voor hun eigen leren en te reflecteren op hun eigen werk.
 
School is voor ons méér dan rekenen en taal. We willen kinderen uitdagen maar ook gelegenheid bieden om zich veelzijdig te ontwikkelen. Lichamelijke, sociale en creatieve ontwikkeling krijgen naast de cognitieve ontwikkeling ruime aandacht.
 
Basiskennis is belangrijk maar heeft weinig waarde wanneer het kind niet beschikt over de verschillende vaardigheden om zich de noodzakelijke basiskennis eigen te maken. We zien dat door actuele ontwikkelingen basiskennis snel veroudert maar gelukkig geldt dit niet of in mindere mate voor de vaardigheden. Vandaar dat we ruime aandacht besteden aan de vaardigheden om kennis toegankelijk te maken.