Ouders:

Betrokkenheid van ouders bij de school is voor de kinderen en de leerkrachten enorm belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. Enerzijds verwachten wij betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkelingen en vorderingen van uw eigen kind(eren),  anderzijds proberen wij u via rapportage en gesprekjes tussen ouders en leerkrachten ouders zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast worden ouders  door ons voortdurend op de hoogte gehouden van allerlei algemene zaken (INFOrmatief) op school. Veel ouders zetten zich in op onze school bijvoorbeeld bij: lezen, spelletjes,  documentatiecentrum en bijzondere activiteiten. Verder hebben wij een ouderraad en een medezeggenschapsraad, waarin ouders samen met leerkrachten een heleboel belangrijke, maar veelal ook  leuke zaken voor de school regelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

!