Het circuitmodel

Wij zijn een basisschool met bijzondere kenmerken. Een van deze kenmerken is dat we werken met een circuitmodel.
 
Hoe het model werkt:
In de kleutergroepen werken de kinderen op een zelfde moment aan verschillende onderdelen in de speelhoeken en aan hun tafels.


In de groepen 3 wordt de eerste periode van het jaar klassikaal lesgegeven.
Binnen dit gegeven werken de kinderen twee middagen in hoeken, om de overgang van kleuter naar groep 3 te versoepelen.
Na deze periode volgt het circuit als verwerkingsmodel waarin onderdelen zoals rekenen en taal opgenomen zijn.
 
De groepen 3 t/m 8 krijgen een dag- of weekprogramma. Naast de klassikale lessen en groepsinstructie werken de kinderen, gedurende 20 à 30 minuten per onderdeel aan verwerkingsopdrachten in het circuit.
 
De kinderen plannen zelf hun taken: verantwoordelijkheid. De kinderen kunnen door middel van een individuele dobbelsteen (of kaartje in groep 3) aangeven of ze hulp nodig hebben, ze de taak willen maken zonder gestoord te worden of ze naast hun taak ook andere kinderen willen helpen: sociale vaardigheid.
Wanneer je andere kinderen iets kunt uitleggen, begrijp je het zelf ook steeds beter. Daarnaast geeft het vragen stellen in een klein groepje voor een faalangstig kind een stuk zelfvertrouwen.
Het leren samenwerken neemt een belangrijke plaats in. De kinderen leren al naar gelang de leeftijd, steeds meer werk zelf na te kijken: zelfreflectie.
Ze weten dan direct of ze de leerstof goed hebben verwerkt. Zo niet, dan kunnen/moeten ze zoeken waarom het niet lukte of om extra hulp vragen.
 
Het dagelijks werken in het circuit heeft als uiteindelijk doel de kinderen:

 

  • Te stimuleren meer eigen initiatief te tonen, waardoor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen toeneemt.
  • Met elkaar leren problemen in de oefenstof op te lossen.
  • Elkaar meer gerichte hulp te verlenen.
  • Kinderen die het nodig hebben extra hulp te kunnen bieden.
  • Te laten groeien binnen de eigen mogelijkheden en met respect voor elkaar.

 
Binnen dit hele proces van leren zelfstandig te werken en verantwoording te dragen voor je eigen handelen, heeft ook de leerkracht extra mogelijkheden om, daar waar nodig, gerichte hulp te bieden.
De kinderen werken een gedeelte van de dag in het circuit. Daarnaast wordt er ook klassikaal lesgegeven: bijvoorbeeld bij zaakvakken, lezen, tekenen, muziek, etc.