Meer- en hoogbegaafd

Wij zijn het schooljaar 2012-2013 gestart met twee eigen plusgroepen. Een klein aantal kinderen (van de groepen 5 t/m 8), waarvan wij denken dat zij daarvoor in aanmerking komen, krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan deze groep. De deelname beperkt zich tot één keer in de veertien dagen een middag. Daarnaast krijgen deze kinderen extra (uitdagende) opdrachten om in de klas te doen. Het door ons gebruikte circuitmodel leent zich prima om kinderen andere mogelijkheden aan te bieden.

Wat is een plusgroep?

Een plusgroep (ook wel verrijkingsgroep genoemd) is een speciale groep voor kinderen met een  grote ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafde kinderen. De kinderen werken hier op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de klas, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Ze zijn niet voortdurend in deze groep, ze komen maar één dag(deel) in de 14 dagen bij elkaar. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep/klas met leeftijdgenootjes.Voor wie is de plusklas?
De plusgroep is niet bedoeld voor alle kinderen die goed scoren. De meeste van deze kinderen kunnen we voldoende uitdagen met verrijkingsopdrachten in de eigen klas.
Dit jaar worden de plusgroepen begeleid door Annemieke Lips en Marlies Aka. Extra ondersteuning wordt geboden door Mary van der Helm.