Welkom op de site van groep 6T
Schooljaar 2018 - 2019

 
 

 

Belangrijke data:

januari:
   7 januari:        Weer naar school (8.30 uur gym)
11 januari:        1e werkstuk inleveren
15 januari          Cito toets Rekenen 1 (dinsdagochtend)
16 januari:        Cito toets Begrijpend lezen 1  (woensdagochtend)
17 januari:        Cito toets Rekenen 2 (donderdagochtend)
17 januari:        Techniek les
18 januari:        Toets aardrijkskunde en topo thema 3
22 januari:        Cito Leestempo toets (dinsdagmiddag)
21 t/m 25 januari: juf Annemieke (meester Ton afwezig)
28 januari:        Brief 10-minutengesprekken
28 januari:        Cito toets Rekenen 3 (maandagochtend)
29 januari:        Kunstmenu: Bezoek Verteltheater ('s ochtends)
29 januari:        Cito toets Begrijpend lezen 2 (dinsdagmiddag)
30 januari:        Cito toets Spelling 1
31 januari:        Cito toets Begrijpend lezen 3
31 januari:        Toets natuurkunde
                 

februari:
 
4 februari:        Cito toets spelling 2 ('s middags)
  7 februari:        Toets Engels
  7 februari:        Techniek les
  8 februari:        Uitnodiging 10-minutengesprekken mee naar huis
  8 februari:        Schriften mee naar huis
15 februari:        Eerste rapport mee naar huis
18 t/m 20 februari: 10-minuten gesprekken
25 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie


Kerst

De periode voor Kerst kenmerkt zich door veel knutselwerk tussen de reguliere lessen door. Dit allemaal in voorbereiding op de Kerstviering in de kerk en een sfeervol en gezellig kerstdiner op school. Zo hebben de kinderen zeer fraaie glas-in-lood ramen gemaakt van zwart karton en vliegerpapier, glazen potjes versierd, kaarsen gemaakt op ambachtelijke wijze en tot slot de welriekende kerststukjes.
Op donderdagavond was de klas dan ook zeer feestelijk en gezellig ingericht voor het kerstdiner. Er was die avond veel variatie aan heerlijke hapjes en optredens van de kinderen. Kortom een geweldige avond waar we met volle tevredenheid op kunnen terugkijken.
Sinterklaas 5 december Surprise spel
Nadat we Sinterklaas welkom hadden geheten, konden we beginnen met het grote surprise spel, waarbij tussendoor de surprises moesten worden uitgepakt.  Natuurlijk luisterden we eerst naar de fraaie gedichten. Omdat we een grote groep hebben mochten steeds twee kinderen tegelijk hun surprise uitpakken. Tussendoor werden we ook nog even enkele keren verrast door de komst van Zwarte Piet. De ene keer met zakken vol strooigoed en de andere keer met een fantastisch klassencadeau, Gravitrax. Dit is een welkome aanvulling voor onze technieklessen. 
Technieklessen in groep 6
We zijn alweer enige tijd bezig met technieklessen. We worden daarbij geholpen door enkele enthousiaste ouders die daarvoor in de gelegenheid zijn. Maar ook enkele enthousiaste opa's en oma's mogen we regelmatig begroeten tijdens de technieklessen. Dit schooljaar krijgen de kinderen met 12 technieken te maken. In het eerste halfjaar zijn dat o.a.: druktechniek, stroomkring aanleggen, constructie, steenverbanden, figuurzaken en  een mobiel voertuig maken. 


   


Jan de vuilnisman  
Op donderdag 1 november kregen de kinderen een gastles over hoe wij met afval om (moeten) gaan.

Jan de Vuilnisman wist de kinderen enthousiast te maken om na zijn informatie de wijk in te gaan en afval te gaan ruimen. Na terugkomst in de klas kregen de kinderen in drie groepen de opdracht om er voor te zorgen dat ook anderen zich in gaan zetten voor hergebruik en scheiding van afval. Een groepje ging van tijdschriftenpapier enveloppen maken, weer een ander groepje ging een brief opstellen voor de ouders, enz.
Kortom, de groep was voor het energietransitieplan van de regering al volop bezig met milieu en het zuinig omgaan met onze grondstoffen.


   


Geschiedenis presentaties m.i. kaarten over de Romeinse Tijd
In de afgelopen periode hebben de kinderen kennis gemaakt met de Romeinse Tijd. Naast dat de leerkracht enige algemene informatie gaf over de Romeinen, hebben de kinderen zich ook in het thema verdiept. Meestal in kleine groepjes of soms ook alleen. De onderwerpen, maar ook de werkwijze waarop het onderwerpen werden uitgewerkt waren heel verschillend. De een schreef een dagboek over de vulkaanuitbarsting van Pompeï, een ander maakte en beschreef een Romeinse villa en weer een ander speelde een gevecht na in het Colosseum.  Alle kinderen gaven tot slot een presentatie over hun onderwerp. Dat was voor sommige kinderen best moeilijk de eerste keer.  Hieronder een korte foto impressie van enkele presentaties.


  

  
 Kinderboekenweek project 2018
Maandag  1 oktober zijn we gestart met het Kinderboekenweek project "Je hoort erbij."  's Ochtends werd deze officieel geopend in de aula van de school met het kinderboekenweeklied en de daarbij behorende dans.
In de afgelopen weken stond de weektaak  op een wat lager pitje  en werd er wat meer tijd besteed aan lees- en taalopdrachten die te maken hadden met het project.
Op donderdag 18 oktober hebben we het project afgesloten met een kijkavond, waarop u  door de school kon wandelen om de werkstukjes van de kinderen te kunnen bewonderen.

Voorlezen aan de kinderen van groep 4

         

                                                   

Bezoek Kinderboekenmuseum in Den Haag

                       

        

Voorleeswedstrijd groep 6T
In de kinderboekenweek hebben 7 kinderen deel genomen aan de voorleeswedstrijd in groep 6T.  Er werd met veel plezier en enthousiasme voorgelezen. De jury werd gevormd door alle klasgenoten. Op verschillende criteria werden de voorlezers beoordeeld.  Anniek Plugge werd uiteindelijk voorleeskampioen van groep 6T.  Ze verdiende daarbij een mooie oorkonde en een klein prijsje. Ook de deelnemers, Evelien, Renske, Femke, Lynn, Tyson en Malin, gingen naar huis met  een fraaie oorkonde.

                      

                                                                                     
      

Techniekles
Op donderdag 4 oktober zijn we  met de technieklessen gestart. Mede dankzij de enthousiaste inzet en medewerking van de hulpouders was dit een groot succes. De kinderen waren weer druk in de weer met batterijen, lampjes, stroomdraadjes en primitieve schakelaartjes om een of meerder lampjes te laten branden. En met succes!
Met papier, plantenstokjes en grote kralen werd een rollend zeilbootje gemaakt. Natuurlijk hebben we ze ook getest in de speelzaal en er een wedstrijdje mee gehouden.
In het handvaardigheidslokaal gingen de kinderen aan de slag met figuurzagen, schuren en verven. Ook kon je een tekening uitsnijden uit linoleum en een of juist meerdere afbeeldingen ervan afdrukken. Al met al weer een geslaagde techniekmiddag.


Les over brandpreventie en wat te doen bij brand
Op donderdag 11 oktober heeft Richard Barnhard van de regionale brandweer de kinderen een les gegeven over brandpreventie en wat te doen als er een brandje uitbreekt. Na zijn instructie hadden de kinderen nog vele vragen en werd Richard het vuur aan de schenen gelegd. Maar de kinderen weten zich nu wel te redden  als er een brandje uitbreekt en ze weten ook hoe ze (een beginnende) brand kunnen voorkomen.

                                

Fietscontrole
In verband met de komende winter hebben we de plaatselijke rijwielhandelaar uitgenodigd om de fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 te controleren op o.a. verlichting, remmen en veiligheid. Met de medewerking van vele ouders konden we vaststellen dat de meeste fietsen prima in orde waren. Bij slechts enkele fietsen werden kleine mankementen gevonden. Deze werden indien mogelijk ter plekke verholpen of moeten zo spoedig mogelijk door de ouders thuis of bij de fietsenmaker gerepareerd worden.