De Mariaschool 
De Mariaschool is in 1928 gebouwd aan de Oostlaan en was tot de zestiger jaren bedoeld voor lager onderwijs voor meisjes. Daarna mochten ook de jongens de school bezoeken. De kleuters zaten nog in een eigen gebouw. Pas vanaf 1 augustus 1985 werden beide scholen samengevoegd onder de naam Mariaschool. Tot november 1993 bleef de school gehuisvest aan de Oostlaan. Toen werd het gebouw verlaten en trokken we in het huidige schoolgebouw aan de Ru Parésingel. Door de verghuizing naar Klapwijk groeide de school uit tot een 21 klassige school. Het permanente schoolgebouw dat opvalt door de enorme lichte lokalen, flexibele scheidingswanden en tussenruimtes die voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden heeft 11 klaslokalen, een documentatiecentrum, een handenarbeidlokaal en een speelzaal voor de groepen 1/2. In het semi permanente gebouw, dat gelukkig uitgerust is met een betonnen vloer, bevinden zich nog een 10 klaslokalen en een speelzaal.

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 heeft de Mariaschool 414 leerlingen verdeeld over 17 groepen.Wij zijn een katholieke basisschool voor primair onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

  • De school staat in de wijk Klapwijk maar ook kinderen uit de wijk Tolhek bezoeken onze school
  • Wij werken met het circuitmodel.
  • Wij geven Engels in groep 1 t/m 8
  • Wij geven in onze lessen extra aandacht aan kinderen die meer of minder kunnen.
  • Voor ons is onderwijs en school meer dan alleen maar rekenen en taal.
  • Wij doen regelmatig projecten en schenken ruime aandacht aan actuele gebeurtenissen.
  • Op onze school zijn veel ouders die ons helpen en wij stellen deze hulp bijzonder op prijs.
  • Wij besteden veel aandacht aan buitenschoolse activiteiten, waaronder allerlei sportevenementen.
  • Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs
  • U kunt hier de plattegrond van de school bekijken.