Ouderraad Mariaschool PijnackerDe Ouderraad van de Mariaschool bestaat voor het schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden:
 
   Leden Ouderraad
 Voorzitter  Mirjam Walbeek
 
 Secretaris  José Maaskant
 
 Penningmeester  Mirjam de Jaeger
 
 OR-leden  Barbara van der Sluis
 
   Agnes Bruijns
 
   Nicole Pera-den Elzen
 
   Germaine Vermeulen
 
   Ilona Bruil
 
  Linda Flier
 
  Christa van Zomeren
 
   Jacintha van der Ploeg
 
Coördinator sport Robert Gijzenburg
 
Coördinator sport  Diane Andriessen
 
Coördinator sport Bas van Bilsen
 
Schoolteam  Elly Pietramale
 
Schoolteam  Astrid Gouweleeuw
 
Allergiemoeder  Natalie van Winden
 
Wasmoeder  Lisbeth Kemp
 
 
De notulen van het laatste overleg van de ouderraad inzien? Dat kan!
Stuur een mailtje naar or@mariaschoolpijnacker.nl 
 

Ook Stoepje-spaarzegels zijn welkom

Haalt u ook iedere vrijdag brood bij het Stoepje, maar belanden alle spaarzegels ongebruikt in de keukenla? Maak de Ouderraad dan blij met deze zegels! Wij willen deze graag gebruiken om te sparen voor mooie prijzen voor de Fancy Fair. Als u nog spaarzegels van andere acties met leuke cadeaus heeft, zijn ook die van harte welkom. U kunt de zegels deponeren in ons postvakje bij de docentenruimte, of afgeven aan een van de leden van de Ouderraad.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 
Als ouder/verzorger van een kind op de Mariabasisschool bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Zij kiest op de jaarvergadering, aan het begin van het schooljaar, het dagelijks bestuur: de Ouderraad (OR). De OR van de Mariabasisschool heeft tot taak om in samenspraak met het schoolteam:
  • Actviteiten en festiviteiten te organiseren, welke bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en/of het welzijn van de leerlingen. Denk aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, activiteiten met Pasen, de Fancy Fair, de sportdag, schoolreisje etc.
  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het schoolteam en andere betrokkenen van de school in aangelegenheden betreffende de school.  
  • Ondersteuning bij andere activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de kijkavond bij de projectweek.
Op de algemene jaarvergadering wordt het financieel jaaroverzicht besproken en de hoogte van ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld. Meer informatie over de ouderbijdrag kunt u vinden in de schoolgids.