Ouderraad Mariaschool
 
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden
 
Voelt u zich ook betrokken bij de school van uw kind(eren)?
Vindt u ook dat activiteiten als Sinterklaas en Fancy Fair voor uw kinderen moeten blijven bestaan?
 
De Ouderraad zoekt enthousiaste ouders die mee willen helpen in de verschillende commissies.
Kom vrijblijvend kennismaken, stel je vragen en geef je mening!

Heb je vragen of wil je weten wanneer de volgende vergadering gepland is? Stuur je mailtje naar or@mariaschoolpijnacker.nl. Direct aanmelden mag natuurlijk ook.
 
De kinderen rekenen op u!

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering Ouderraad van 11 september 2017 vind je hier: 
Jaarvergadering.conceptnotulen.2017-09-11.docx
 

Ook Stoepje-spaarzegels zijn welkom

Haalt u ook iedere vrijdag brood bij het Stoepje, maar belanden alle spaarzegels ongebruikt in de keukenla? Maak de Ouderraad dan blij met deze zegels! Wij willen deze graag gebruiken om te sparen voor mooie prijzen voor de Fancy Fair. Als u nog spaarzegels van andere acties met leuke cadeaus heeft, zijn ook die van harte welkom. U kunt de zegels deponeren in ons postvakje bij de docentenruimte, of afgeven aan een van de leden van de Ouderraad.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur je mailtje naar or@mariaschoolpijnacker.nl 
 
Wilt u de notulen van het laatste overleg van de ouderraad inzien? Dat kan. Stuur een mailtje naar or@mariaschoolpijnacker.nl 

De vergaderingen voor schooljaar 2018-2019 vinden plaats op maandagavond, op:
17 september (Algemene Ledenvergadering)
8 oktober
19 november
14 januari
4 maart
13 mei
17 juni
De vergaderingen beginnen om 20.00 u in het hoofdgebouw.
U bent van harte welkom!
 

Als ouder/verzorger van een kind op de Mariabasisschool bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Zij kiest op de jaarvergadering, aan het begin van het schooljaar, het dagelijks bestuur: de Ouderraad (OR). De OR van de Mariabasisschool heeft tot taak om in samenspraak met het schoolteam:
  • Actviteiten en festiviteiten te organiseren, welke bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en/of het welzijn van de leerlingen. Denk aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, activiteiten met Pasen, de Fancy Fair, de sportdag, schoolreisje etc.
  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het schoolteam en andere betrokkenen van de school in aangelegenheden betreffende de school.  
  • Ondersteuning bij andere activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de kijkavond bij de projectweek.
Op de algemene jaarvergadering wordt het financieel jaaroverzicht besproken en de hoogte van ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld. Meer informatie over de ouderbijdrag kunt u vinden in de schoolgids.
 
De Ouderraad van de Mariaschool bestaat voor het
schooljaar 2018/2019 uit de volgende leden:

 
   Leden Ouderraad
 Voorzitter  Vacant
 
 Secretaris  Francis van Marrewijk
 
 Penningmeester  Mirjam de Jaeger
 
 OR-leden  Miranda de Bruijn
 
   Joyce Heemskerk
 
   Barbara van der Sluis
 
   Agnes Bruijns
 
   Ilona Bruil
 
  Linda Flier
 
   Nicole Pera-den Elzen
 
   Mirjam Walbeek
 
  Germaine Vermeulen
 
Coördinator sport  Margrett van Buytene
 
Coördinator sport Robert Gijzenburg
 
Schoolteam  Elly Pietramale
 
Schoolteam  Astrid Gouweleeuw
 
   
Allergiemoeder  Erna Haket
 
Wasmoeder  Lisbeth Kemp