Klachtenregeling
Het gebeurt natuurlijk wel eens, dat u het ergens niet mee eens bent. Vanzelfsprekend bent u dan van harte welkom op school om dat probleem te bespreken. We willen dat ook graag, omdat na een goed overleg bijna alle problemen opgelost kunnen worden.

Als u een probleem heeft, gaat u daar natuurlijk eerst mee naar de klassenleerkracht om samen het probleem op te lossen. Pas als dat niet lukt, kunt u met uw klacht bij de directie terecht.

Maar toch zou het kunnen voorkomen, dat u vindt dat uw klacht niet serieus genomen wordt. Of dat u vindt dat de school niets met uw klacht doet. Daarom is er per 1 augustus 1998 door de overheid een klachtenregeling in het leven geroepen. Deze ligt voor iedereen ter inzage in de directiekamer. In deze schoolgids willen we in het kort de belangrijkste punten bespreken.

Voor wie is de klachtenregeling ?
De klachtenregeling geldt voor iedereen die deel uit maakt van de schoolgemeenschap : leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en stagiaires.

Met welke klachten kunt u bij de klachtenregeling terecht ?
Een klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesterijen of met seksuele intimidatie in de school, maar er zijn ook  klachten die betrekking hebben op het gedrag van mensen.  De klacht kan ook betrekking hebben op beslissingen waar u het niet mee eens bent, of juist het nalaten van beslissingen. In zo'n geval gaat u met uw klacht naar een contactpersoon van de school. Op onze school zijn dat juffrouw Kim van der Boon en juffrouw Yvette Brooshooft.

Contactpersonen
De contactpersoon behandelt meestal niet zelf uw klacht, maar verwijst u door naar de juiste personen die uw klacht behandelen. Op onze school zijn juffrouw Yvette Brooshooft en juffrouw Kim van der Boon contactpersonen. (015-3692389) vertrouwen@mariaschoolpijnacker.nl

Vertrouwenspersonen
Op schoolniveau is dat juffrouw juffrouwYvette Brooshooft en juffrouw Kim van der Boon (015-3692389) vertrouwen@mariaschoolpijnacker.nl
Op bestuursniveau is dat mevr. M. Hilkemeijer (Algemene klachten) 015-3696667 en mevr. E. Gransjean (ongewenste intimiteiten) 015-3692575.

De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en verwijst zonodig naar de klachtencommissie. De taken van de vertrouwenspersoon kunt u uitgebreid lezen in de klachtenregeling.

Klachtencommissie
De regionale algemene klachtencommissie voor het katholiek onderwijs is gevestigd in Den Haag. Het secretariaat van de commissie is telefonisch te bereiken onder nummer 070-3568688

Maar graag willen we nogmaals benadrukken, dat u altijd eerst moet proberen uw klacht, in overleg met de betrokken personen van de school, op te lossen. Pas als dat echt niet kan, gaat u naar de contactpersoon.

algemene klachtenregeling.sko.pdf