De bijdragen voor het overblijven zijn:

Overblijf

Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind tussen de middag over te laten blijven.
De groep waarin uw kind overblijft, staat onder leiding en verantwoording van tenminste 2 overblijfleidsters bij de kleutergroepen en tenminste 1 leidster bij de andere groepen.
Het overblijven vindt plaats in het hoofdgebouw en de dependance.
De kinderen, die in de dependance overblijven worden zolang ze in groep 1 en 2 zitten door de overblijfjuf bij het lokaal opgehaald en om 13.00 uur weer naar hun eigen lokaal teruggebracht. De oudere kinderen gaan zelf naar de ruimte waar zij overblijven.
Tijdens de overblijf gelden dezelfde omgangsnormen als onder schooltijd.
Eventueel kan via de Campina (schoolmelk) ook overblijfmelk besteld worden.
Dit heeft echter alleen zin als uw kind elke dag overblijft.
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze onze coördinator van de overblijf:
Marja Pronk.
Zij is elke dag, behalve woensdag, om 11.45 uur op school te bereiken.

Overblijven tijdens de middagpauze is voor alle kinderen op de Mariaschool mogelijk op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tegen betaling van een bepaalde vergoeding.
Op vrijdag is er óók voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 de mogelijkheid om over te blijven.
De overblijf eindigt dan om 13.00 uur.
Let op: Op de dagen dat de hele school 's middags vrij is bestaat er géén gelegenheid tot overblijven!!
Het overblijven valt op onze school onder de verantwoordelijkheid van de directie.
Coördinator van de overblijf is Marja Pronk, Hadewijchlaan 29 2642 BA Pijnacker 3696498
Vanaf 13.00 uur vallen de kinderen weer onder de verantwoordelijkheid van het schoolteam.

2 keer in de week per maand € 9,00
3 of 4 keer in de week per maand €13,50
incidenteel overblijven € 2,00
10-strippenkaart € 15,00

Een 10-strippenkaart is onbeperkt geldig. De kaart kan bij de overblijfleidster worden gekocht. Het maandbedrag is een vast tarief, ongeacht de korte vakanties in bepaalde maanden. Aan het begin van de maand ontvangen de ouders van de vaste overblijvers een enveloppe waarin u het bedrag kunt meegeven.

Van deze bijdrage worden o.a. overblijfspulletjes, zoals teken- en spelmateriaal, aangeschaft, maar dient tevens als vergoeding voor de overblijfleidsters.

Alléén voor de ouders die per jaar of halfjaar betalen bestaat de mogelijkheid om dit op de bankrekening van de school te storten: S.K.O.P. inz. overblijf Mariaschool, Pijnacker NL04RABO0104075163. U dient dan te vermelden: overblijf, voor- en achternaam leerling en groepsaanduiding leerling.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat u de afwezigheid van uw overblijvend kind om een andere reden dan ziekte even meldt bij de overblijfleidster. Dat kan door 's ochtends even een daarvoor bestemd briefje in te vullen. Deze kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind. Ook voor kinderen die slechts sporadisch overblijven, wordt u vriendelijk verzocht even zo'n briefje in te vullen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de leidsters.

Overbljf melding.pdf