Zoeken

Resultaten in Pagina's
61
Aan- en afmelden - Aan- en afmelden Voor het aan- en afmelden van leerlingen kunt u  terecht bij de directie van de school. Het aanmelden kan d.m.v. een inschrijfformulier. Voor ouders die nog geen kinderen bij... Lees meer...
Algemene zorgvragen over de opvoeding - Op deze bladzijde treft u informatie aan over het Centrum van Jeugd en Gezin. Dit centrum is voor ouders, kinderen en beroepskrachten en probeert hen te helpen bijvragen en zorgen over de... Lees meer...
Bestuur - Het bestuur SKOP De Katholieke Scholen in de gemeente Pijnacker  worden bestuurd door de stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker “SKOP”. In het bestuur van de stichting zitten ouders en... Lees meer...
Circuitmodel -   Het circuitmodel Wij zijn een basisschool met bijzondere kenmerken. Een van deze kenmerken is dat we werken met een circuitmodel.   Hoe het model werkt: In de... Lees meer...
Contact - Mariaschool Ru Parésingel 1 2642 CR Pijnacker 015-3692389 informatie@mariaschoolpijnacker.nl directie@mariaschoolpijnacker.nl ois@mariaschoolpijnacker.nl Opleider in... Lees meer...
Documenten - Lees meer...
Dyslexie - Lees meer...
Engels - Engels in alle groepen! Januari 2010 hebben we een start gemaakt met het aanbieden van “Engels” in alle groepen. We pakken dit spelenderwijs op middels het zingen van liedjes, het doen... Lees meer...
groep 1/2 M - Welkom op de site van groep 1/2M Schooljaar 2017 - 2018 Dit is de kleuterklas van juf Martha Fokke en Doejska Hoogenberg. In deze klas zitten de volgende kinderen; groep 1; Amélie, Rosalie, Julia,... Lees meer...
Groep 1/2 ME - Welkom op de site van groep 1/2 ME 2017-2018 Ook dit jaar zullen hier weer veel mooie foto's van de klas op worden neergezet.     ... Lees meer...
Groep 1/2 P -   Welkom op de site van groep 1/2 P In groep 1/2 P zitten de volgende kinderen:  Oudste kleuters: Liv, Robin, Max, Jerome, Lieke, Eva, Julia, Fedde,... Lees meer...
Groep 1/2 YB - Welkom op de site van groep 1/2 YB       Belangrijke data April vrijdag 27 tot en met 11 mei meivakantie   Onze klas We... Lees meer...
Groep 3AD - Welkom op de site van groep 3AD Belangrijke data:   ... Lees meer...
Groep 3BW - Welkom op de site van groep 3BW ... Lees meer...
Groep 4BN -     Welkom op de site van groep 4BN ... Lees meer...
Groep 4YN -   Welkom op de site van groep 4YN     .  Onze yurl kunt u... Lees meer...
Groep 5AK -   Welkom op de pagina van groep 5 A/K   Bekijk de foto's en fimpjes van onze groep: kinderboekenweek Sinterklaas ... Lees meer...
Groep 5CC - Welkom op de pagina van groep 5CC       Klik op onderstaande link om foto's en filmpjes van onze groep te bekijken Startweken groep... Lees meer...
groep 6RM -   Welkom op de site van groep 6RM Data om te onthouden: 12... Lees meer...
Groep 6T - Welkom op de site van groep 6T Schooljaar 2017 - 2018     Belangrijke data: oktober   3... Lees meer...
Groep 7L - Groep 7 juf Licette Dit zijn wij Amber, Anna,  Anouk, Bart, Daimy, Indy, Iris, Jaylani, Jelle, Jesse D, Jesse M, Julian, Kenny, Kevin, Luca, Maaike, Manon,... Lees meer...
Groep 7M -  Welkom op de site van groep 7M!      Huiswerk: Elke dinsdag en donderdag agenda mee Elke maandag redactiesommen inleveren dinsdag 19 december: toets geschiedenis... Lees meer...
Groep 8AM -     Welkom op de site van groep 8 AM   Welkom op de groepspagina van groep 8AM. Dit schooljaar is het laatste jaar op de Mariaschool. Naast de lessen,... Lees meer...
Groep 8FH - Welkom op de site van groep 8FH Welkom op de groepspagina van groep 8F/H. Dit schooljaar is het laatste jaar op de Mariaschool. Naast de lessen, weektaken en toetsen die we gaan... Lees meer...
Groep 8S -   Welkom op de site van groep 8S   Welkom op de groepspagina van groep 8S. Dit schooljaar is het laatste jaar op de Mariaschool. Naast... Lees meer...
Groepen - Groep 1/2 YB   Groep 1/2 ME  Groep 1/2 M Groep 1/2 P   Groep 3 BW  Groep 3 AD      Groep 4 YN ... Lees meer...
Hoofdluis - ggd folder hoofdluis.pdf HOOFDLUISFOLDER.doc Protocol Hoofdluis.doc Lees meer...
Hoog- meerbegaafd - Lees meer...
Hoog- meerbegaafdheid - Lees meer...
Informatie - De Mariaschool  De Mariaschool is in 1928 gebouwd aan de Oostlaan en was tot de zestiger jaren bedoeld voor lager onderwijs voor meisjes. Daarna mochten ook de jongens de school bezoeken. De... Lees meer...
Informatief - INFO Hier de laatste info 15 februari Archief  INFOrmatief 24 augustus Jaargang 2017-2018  5    oktober ... Lees meer...
Klachtenregeling -   Klachtenregeling Het gebeurt natuurlijk wel eens, dat u het ergens niet mee eens bent. Vanzelfsprekend bent u dan van harte welkom op school om dat probleem te bespreken. We willen dat ook... Lees meer...
Kurzweil - Presentatie SKOP 7-10-2014: Kurzweil presentatie SKOP avond 7-10-2014.pdf Thuisinstallatie: Beschrijving installatie thuis kurzweil .pdf Handboek deel 1:deel 1 werkboek Kurzweil 3000 versie... Lees meer...
Leerkrachten - Leerkrachten groepen 1/2: Bianca, Marieke Elly, Martha,  Yvonne  en Pathaëlla. Leerkrachten groepen 3: Bianca, Wendy, Doesjka en Astrid. ... Lees meer...
Leerplicht en verlof - Leerplicht en verlof Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. In 1994 is de wet bijgesteld en zijn onder meer de regels die te maken... Lees meer...
Links - Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker www.skoppijnacker.nl Josephschool www.josephschoolpijnacker.nl/ Johanneschool www.johannesschoolpijnacker.nl  ... Lees meer...
Medezeggenschapsraad - Medezeggenschapsraad Mariaschool         Van links naar rechts boven: Juliette van der Quast (ouder), Dennis Woltman (ouder), Ton van den Broek (leerkracht). Van... Lees meer...
Meervoudige intelligentie - Meervoudige intelligenties, wat doen we ermee op de Mariaschool? Wij hebben een groeiende behoefte om meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. In vrijwel elke groep komt een... Lees meer...
Middenbouw - Lees meer...
Na- en voorschoolse opvang Skippy - Lees meer...
Onderbouw - Lees meer...
Onze missie en visie - Onze missie en visie We zien als belangrijkste taak een klimaat te scheppen waardoor kinderen met plezier naar school komen en ze een goede basis mee te geven voor hun toekomst in een maatschappij... Lees meer...
Ouderraad - Ouderraad Mariaschool     Ouderraad zoekt nieuwe leden   Voelt u zich ook betrokken bij de school van uw kind(eren)? Vindt u ook dat activiteiten als Sinterklaas en Fancy... Lees meer...
Ouders - Ouders: Betrokkenheid van ouders bij de school is voor de kinderen en de leerkrachten enorm belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. Enerzijds verwachten wij... Lees meer...
Overblijf - De bijdragen voor het overblijven zijn: Overblijf Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind tussen de middag over te laten blijven. De groep waarin uw kind overblijft, staat onder leiding... Lees meer...
Overblijf melding - Overbljf melding.pdf Lees meer...
Pesten - Hoe om te gaan met pesten Kinderen zijn voortdurend op zoek naar hun grenzen. Zij doen dit zowel naar volwassenen als naar kinderen toe. Ze dagen andere kinderen uit, plagen, zeggen iets... Lees meer...
Peuteropstap -       22 november 2017 Vandaag was het alweer de vierde en ook de laatste keer dat deze groep kinderen naar de peuteropstap kwam. Sinterklaas is weer in het... Lees meer...
Peuteropstap - Peuteropstap Samen met de Kinderopvang van SkippyPePijN organiseren we regelmatig een Peuteropstap. Alle kinderen die op onze school zijn ingeschreven en in de komende maanden gaan starten worden... Lees meer...
plusklas -     Foto’s van de plusklas zijn te vinden op: http://picasaweb.google.nl/marlies   ... Lees meer...
Plusklas - Meer- en hoogbegaafd Wij zijn het schooljaar 2012-2013 gestart met twee eigen plusgroepen. Een klein aantal kinderen (van de groepen 5 t/m 8), waarvan wij denken dat zij... Lees meer...
Schoolgids 2017-2018 - Lees meer...
Schoolkamp - Maandag 19 maart 2018   Eindelijk was het dan zover… om 9.45 uur mochten we ons melden op school. We stonden al te popelen met onze grote tassen en koffers. In de klassen heeft de andere... Lees meer...
Specialistische Zorg - Schoolbegeleidingsdienst Ondanks alle goede zorgen lukt het ons soms niet om een kind voldoende te helpen. We schakelen dan de schoolbegeleidingsdienst (Onderwijs Advies) in of onze eigen... Lees meer...
Vakanties en schoolkalender - Vakantieregeling 2017-2018: Schoolvakanties 2017-2018.pdf Activiteitenrooster 2017-2018: Activiteitenrooster 2017.pdf Concept vakantieregeling 2018-2019 Pijnacker-Nootdorp: Concept... Lees meer...
Verlofaanvraag - Aanvraag verlof.doc Aanvraag verlof.pdf Leerplicht Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. In 1994 is de wet bijgesteld en zijn... Lees meer...
Zoeken - zoekpagina Lees meer...
Zorg - Zorg op school Zorg voor de kinderen De groepsleerkracht houdt dagelijks goed in de gaten hoe het met uw kind gaat. Er wordt gelet op het spel- en werkgedrag, op de sociale- en emotionele... Lees meer...
Zorg - Zorg op school Zorg voor de kinderen De groepsleerkracht houdt dagelijks goed in de gaten hoe het met uw kind gaat. Er wordt gelet op het spel- en werkgedrag, op de sociale- en emotionele... Lees meer...
home - Welkom op onze website Een school waarin leren en plezier hand in hand gaan.   41338 Mariaschool is een basisschool in Pijnacker (Klapwijk) voor leerlingen van vier tot en... Lees meer...
Resultaten in Bestanden
446
01-07-2013 MR notulen.pdf - Lees meer...
07-10-2013 MR Notulen.pdf - Lees meer...
07VK00_SchoolondersteuningsprofielPOschoolrapportv4_12_2802 Delft.pdf - Lees meer...
12 inch flyer kleding.pdf - Lees meer...
12 inch flyer kleding.pdf - Lees meer...
12 inch poster kleding.pdf - Lees meer...
13 1202 notulen.pdf - Lees meer...
14 013 MR notulen.pdf - Lees meer...
14 0512 MR notulen.pdf - Lees meer...
170913_brief_ouders staking.docx - Lees meer...
17_011_Matilda_Voorjaar_2017.pdf - Lees meer...
2015-06-22 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2015-10-05 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2015-11-23 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2016-03-07 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2016-04-25 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2016-11-21 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2017 Infobrief Alpha.pdf - Lees meer...
2017-01-10 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2017-03-20 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2017-05-08 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2017-06-19 Notulen MR vergadering.docx - Lees meer...
2017-06-19 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
2017-9-17 Notulen MR vergadering.pdf - Lees meer...
20171201_091010.jpg - Lees meer...
20171201_091044.jpg - Lees meer...
20171201_091130.jpg - Lees meer...
20171201_091203.jpg - Lees meer...
20171201_091243.jpg - Lees meer...
20171201_091347.jpg - Lees meer...
20171201_100536.jpg - Lees meer...
23-04-2013 MR notulen.pdf - Lees meer...
Aankondiging kids golfkamp.pdf - Lees meer...
Aankondiging Sinterklaasfeest Pijnacker 2016.pdf - Lees meer...
Aanvraag verlof.doc - Lees meer...
Aanvraag verlof.pdf - Lees meer...
Activiteitenrooster 2016.pdf - Lees meer...
Activiteitenrooster 2017-2018 kort.pdf - Lees meer...
Activiteitenrooster 2017.pdf - Lees meer...
AD Mariaschool.docx - Lees meer...
AD Mariaschool.pdf - Lees meer...
agenda 10 januari 2017.pdf - Lees meer...
agenda 10 januari 2017.pdf - Lees meer...
agenda 11 januari 2016.pdf - Lees meer...
agenda 11 sept 2017.docx - Lees meer...
agenda 19 juni 2017.pdf - Lees meer...
agenda 20 juni 2016.pdf - Lees meer...
agenda 20 maart 2017 (1).pdf - Lees meer...
agenda 21 november 2016.docx - Lees meer...
agenda 23 november 2015.pdf - Lees meer...
agenda 25 april 2016.pdf - Lees meer...
agenda 3 oktober 2016.pdf - Lees meer...
agenda 5 oktober 2015.pdf - Lees meer...
agenda 6 nov 2017.docx - Lees meer...
agenda 7 maart 2016.pdf - Lees meer...
agenda 8 mei 2017 (1).pdf - Lees meer...
algemene klachtenregeling.sko.pdf - Lees meer...
Algemene tekst CJG.doc - Lees meer...
Aline.doc - Lees meer...
Andere (school)tijden1.pptx - Lees meer...
Andere schooltijden antwoorden algemeen.pdf - Lees meer...
Andere schooltijden vragen-suggesties apart.pdf - Lees meer...
Basiscursus tekenen voor kinderen.pdf - Lees meer...
Bedankbrief ouders Mariaschool.pdf - Lees meer...
Bedankbrief ouders Mariaschool.pdf - Lees meer...
Begeleiding groep 1-2Y.doc - Lees meer...
Begeleiding groep 7L.doc - Lees meer...
Beschrijving installatie thuis kurzweil .pdf - Lees meer...
bibliotheek.docx - Lees meer...
bijlage 1 kosten kinderopvang Skippy-Pepijn bij andere schooltijden.doc - Lees meer...
Bijlage Avondvierdaagse.pdf - Lees meer...
bijlage bibliotheek.pdf - Lees meer...
Bijlage Bootcamp voor kinderen.pdf - Lees meer...
Bijlage ff Anders.pdf - Lees meer...
Bijlage first lego league.pdf - Lees meer...
bijlage geef mij maar een boek.pdf - Lees meer...
Bijlage Kindercentrum ZieZoo.pdf - Lees meer...
bijlage kinderkerstfeest 2017.pdf - Lees meer...
Bijlage Kindervoorstelling Aadje Piraatje viert feest.pdf - Lees meer...
Bijlage kleuters opvoeden.pdf - Lees meer...
Bijlage Konijn is Jaloers.pdf - Lees meer...
bijlage museumles in het Museon.pdf - Lees meer...
bijlage muziekschool Pijnacker.pdf - Lees meer...
bijlage muziekschool.docx - Lees meer...
bijlage papaver tijden.docx - Lees meer...
bijlage papaver.docx - Lees meer...
bijlage poortkamp.pdf - Lees meer...
bijlage schaatsen.pdf - Lees meer...
bijlage Skippy meivakantie.docx - Lees meer...
Bijlage tarieven kinderopvang.pdf - Lees meer...
Bijlage tarieven kinderopvang.pdf - Lees meer...
Bijlage Vind jij het schaatsen ook zo leuk.pdf - Lees meer...
bijlage yoga.pdf - Lees meer...
Bingo voor de Lach.pdf - Lees meer...
Blauwe loten.pdf - Lees meer...
Bootcamp flyer plaatje.png - Lees meer...
bovenbalk.jpg - Lees meer...
brief enquete scholen.pdf - Lees meer...
Brief ouders dyslexiecafé.docx - Lees meer...
Brief prikactie PO 27-6-2017.docx - Lees meer...
brief rouwverwerking.pdf - Lees meer...
Brief SKOP bestuur over waarneming directeur-bestuurder.pdf - Lees meer...
brief van gemeente.pdf - Lees meer...
Brief vervanging Marja.doc - Lees meer...
Brief vervanging Monique.doc - Lees meer...
brief WWZ aan de ouders.pdf - Lees meer...
brief WWZ aan de ouders.pdf - Lees meer...
Brochure aanmelding.pdf - Lees meer...
Brochure-Veiligheidsmonitor.pdf - Lees meer...
BSO Skippy.pdf - Lees meer...
BSO Zie Zoo.pdf - Lees meer...
Buitenschoolse opvang - Mariaschool (2).pdf - Lees meer...
Classroom Management_Songs and Rhymes[1].pdf - Lees meer...
Concept vakantieregeling 2016-2017 Pijnacker-Nootdorp.pdf - Lees meer...
Concept vakantieregeling Pijnacker 2018-2019.docx - Lees meer...
Concept vakantieregeling Pijnacker 2018-2019.docx - Lees meer...
Cursus Brugklas.pdf - Lees meer...
De komende tijd zal in de gemeenteraadsvergaderingen uitvoerig worden stilgestaan bij het onderwijshuisvestingsplan (002).docx - Lees meer...
De Muziekwedstrijd start weer op 1 oktober.docx - Lees meer...
deel 1 werkboek Kurzweil 3000 versie 13.pdf - Lees meer...
deel 2 werkboek Kurzweil 3000 versie 13.pdf - Lees meer...
def. Huishoudelijk Reglement MR Mariaschool 01-12-2014.pdf - Lees meer...
Dobbeloop24mei2015.jpg - Lees meer...
Doelen beroepen 2018.pdf - Lees meer...
Doelen boeken 2017.pdf - Lees meer...
Doelen herfst 2017.pdf - Lees meer...
doelen onderbouwd kerst 2017.pdf - Lees meer...
Doelen onderbouwd winter 2018.pdf - Lees meer...
Dropbox.exe - Lees meer...
Dyslexie ouderbrief op de Mariaschool.pdf - Lees meer...
Early bird folder.pdf - Lees meer...
Early Bird vragen.pdf - Lees meer...
Earlybirdfolder.pdf - Lees meer...
Edukans Schoenmaatjes Bedank poster.pdf - Lees meer...
Evaluatie Snappet ouder.docx - Lees meer...
Evaluatie Snappet ouder.docx - Lees meer...
extra formatie INFOrmatief.pdf - Lees meer...
EXTRA Formatie-INFO 2017.pdf - Lees meer...
EXTRA Formatie-INFO.pdf - Lees meer...
Factuur Snappet school 2017-2018.pdf - Lees meer...
Factuur Snappet school 2017-2018.pdf - Lees meer...
Factuur Snappet school.doc - Lees meer...
FF anders in de herfstvakantie.docx - Lees meer...
Fietsverbindingen met Ackerswoude.pdf - Lees meer...
flyer 11 februari 2017 open dag Hobbyclub De Doewat.pdf - Lees meer...
Flyer 6 februari open dag Hobbyclub De Doewat.pdf - Lees meer...
flyer 6 FF Anders met de theatervoorstelling definitief.pdf - Lees meer...
flyer bouwen voor hun toekomst.pdf - Lees meer...
flyer brusjesgroep met data (PN).pdf - Lees meer...
Flyer Codeclub Oostland april 2018.pdf - Lees meer...
flyer English Camp.pdf - Lees meer...
Flyer FAQ andere schooltijden Ackerweide, Bonte Tol en Mariaschool.doc - Lees meer...
Flyer HCP.pdf - Lees meer...
Flyer ouder & kind speelgroep.pdf - Lees meer...
Flyer overgewichtgroepje.docx - Lees meer...
Flyer SkippyPepijn App Honingbijtjes-Robinsons.pdf - Lees meer...
Flyer speelmiddag Klapwijk 2.pdf - Lees meer...
flyer toneelvereniging 'Het Voetlicht'.pdf - Lees meer...
Flyer_ouder_&_kind_speelgroep.pdf - Lees meer...
Flyer_ouder_&_kind_speelgroep.pdf - Lees meer...
Flyer_ouder_&_kind_speelgroep.pdf - Lees meer...
Folder Mariaschool DEF ZP LR.pdf - Lees meer...
foto website MR.JPG - Lees meer...
Gele loten.pdf - Lees meer...
Geschiedenis_Anders.jpg - Lees meer...
ggd folder hoofdluis.pdf - Lees meer...
Groene loten.pdf - Lees meer...
Groep 4.JPG - Lees meer...
Groep 4RN 2016.docx - Lees meer...
Groep 5.JPG - Lees meer...
Groep 6.JPG - Lees meer...
Groep 7.JPG - Lees meer...
Groep 8.JPG - Lees meer...
Groepen 4.jpg - Lees meer...
Handbal Instuif 2016.pdf - Lees meer...
handbalinstuif.pdf - Lees meer...
Help! Mijn kind is puber...pdf - Lees meer...
hockey.docx - Lees meer...
HOOFDLUISFOLDER.doc - Lees meer...
Hoog- meerbegaafd.pdf - Lees meer...
Hoog-_meerbegaafd_1.pdf - Lees meer...
IMG_1501.jpg - Lees meer...
IMG_2513.JPG - Lees meer...
IMG_2513.JPG - Lees meer...
Indeling workshops kerst 6 tm 8.doc - Lees meer...
Indeling workshops kerst 6 tm 8.pdf - Lees meer...
Indeling workshops kerst3 tm 5.doc - Lees meer...
Indeling workshops kerst3 tm 5.pdf - Lees meer...
info 17 sept 2015.pdf - Lees meer...
info 19 nov 2015.pdf - Lees meer...
INFO 24 aug 2017.pdf - Lees meer...
INFO 24 aug 2017.pdf - Lees meer...
INFO 25 aug 2016.pdf - Lees meer...
INFO 25 aug 2016.pdf - Lees meer...
info 26 mei 2016.pdf - Lees meer...
info 27-4 29 sept T.pdf - Lees meer...
info 28 januari.pdf - Lees meer...
info 28-10 17 jan Ton.pdf - Lees meer...
info 28-12 14 feb Licette.pdf - Lees meer...
info 28-14 21 maart Ton.pdf - Lees meer...
info 28-16 18 april Licette.pdf - Lees meer...
info 28-20 vrijdag 28 juni Licette.pdf - Lees meer...
info 28-21 11 juli Hanneke.pdf - Lees meer...
info 28-7 22 nov Sandra.pdf - Lees meer...
info 28-8 6 dec Licette.pdf - Lees meer...
info 28-9 20 dec Hanneke.pdf - Lees meer...
info 29-13 20 mrt.pdf - Lees meer...
info 29-9 16 jan.pdf - Lees meer...
Info 3 sept 2015.pdf - Lees meer...
info 30-10 29 jan.pdf - Lees meer...
info 30-10 4 juni.pdf - Lees meer...
info 30-18 do 18 juni Hanneke.doc - Lees meer...
info 31 maart 2016.pdf - Lees meer...
info 31-03 1 okt 2015.doc.pdf - Lees meer...
info 31-05 5 nov 2015.pdf - Lees meer...
info 31-06 19 nov 2015.doc - Lees meer...
info 31-07 3 dec 2015.pdf - Lees meer...
info 31-08 17 dec 2015.pdf - Lees meer...
info 31-11 11 feb 2016.pdf - Lees meer...
info 31-12 3 maart 2016.pdf - Lees meer...
info 31-13 17 maart 2016.doc - Lees meer...
info 31-13 17 maart 2016.pdf - Lees meer...
info 31-13 17 maart 2016.pdf - Lees meer...
info 31-13 17 maart 2016.pdf - Lees meer...
INFO 32-04 6 okt 2016.pdf - Lees meer...
INFO 33-1 24 aug 2017.pdf - Lees meer...
Informatie extra training meisjesvoetbal.pdf - Lees meer...
Informatie gebruik beeldmateriaal promotievideo.pdf - Lees meer...
Informatie over schoolspot.pdf - Lees meer...
Informatie passend onderwijs.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 23 maart 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 1 feb 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 15 febr 2018.docx - Lees meer...
INFOrmatief 15 febr 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 16 febr 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 18 jan 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 19 april 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 19 jan 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 2 febr 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 22 dec 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 22 mrt 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 22 sept 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 23 nov 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 24 nov 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 5 april 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 6 april 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 8 dec 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 9 maart 2017.docx - Lees meer...
INFOrmatief 9 maart 2017.docx - Lees meer...
INFOrmatief 9 maart 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 6 okt 2017.pdf - Lees meer...
informatief 1 juni 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 10 november 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 10 november 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 14 april 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 14 januari.docx - Lees meer...
INFOrmatief 15 juni 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 15 oktober 2015.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 18 mei 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 2 juli 2015.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 20 april 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 21 december 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 21 september 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 23 juni 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 24 okt. 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 24 okt. 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 26 oktober 2017.docx - Lees meer...
INFOrmatief 26 oktober 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 27 okt. 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 28 april 2016.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 29 juni 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 7 december 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 7 juli 2016.pdf - Lees meer...
informatief 7 sept. 2017.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 8 maart 2018.pdf - Lees meer...
INFOrmatief 8 september 2016.pdf - Lees meer...
informatief 9 juni 2016.docx - Lees meer...
informatief 9 juni 2016.pdf - Lees meer...
Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk.pdf - Lees meer...
internet protocol.pdf - Lees meer...
Jaarvergadering.conceptnotulen.2016-09-12.pdf - Lees meer...
Jaarvergadering.notulen.2015-09-14.pdf - Lees meer...
Jaarverslag Mariaschool 2016-2017 publieksversie.pdf - Lees meer...
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2009-2011.pdf - Lees meer...
Jaarverslag MR 2016 - 2017.pdf - Lees meer...
Jeu de Boules toernooi.pdf - Lees meer...
Jeugdland.doc - Lees meer...
Jong Perspectief.pdf - Lees meer...
Jvsl.JPG - Lees meer...
Kidsrun.pdf - Lees meer...
Kindercentrum ZieZoo.pdf - Lees meer...
Kindervoorstelling Aadje Piraatje viert feest.pdf - Lees meer...
KLEURPLAAT_MIRAN_def2.pdf - Lees meer...
Koorschool Delft.docx - Lees meer...
korte aankondiging speelgoedbeurs 2016.doc - Lees meer...
Kurzweil presentatie SKOP avond 7-10-2014.pdf - Lees meer...
Lezing Rien van den Toorn.pdf - Lees meer...
lidmaatschap oproep Informatief juni 2016.pdf - Lees meer...
ligging%20mariaschool.jpg - Lees meer...
loterij blauw 2017.pdf - Lees meer...
loterij geel 2017.pdf - Lees meer...
loterij groen 2017.pdf - Lees meer...
loterij rood 2017.pdf - Lees meer...
Mariaschool 120906.pdf - Lees meer...
Mathilde presenteert....pdf - Lees meer...
Matilda Voorjaar 2016.pdf - Lees meer...
Matilda_Herfst_2015.pdf - Lees meer...
Matilda_Winter_2015.pdf - Lees meer...
Matilda_Zomer_2015.pdf - Lees meer...
MOV_2006.mp4 - Lees meer...
MOV_2007.mp4 - Lees meer...
mr agenda 30 juni 2014.doc - Lees meer...
mr agenda 30 juni 2014.pdf - Lees meer...
MR Jaarverslag 2012-2013 (1).pdf - Lees meer...
MR Jaarverslag 2013-2014.pdf - Lees meer...
MR Jaarverslag 2014-2015.pdf - Lees meer...
MR Jaarverslag 2015-2016.docx - Lees meer...
MR Jaarverslag 2015-2016.pdf - Lees meer...
muziek voorstelling 3.docx - Lees meer...
MX-M264N_20151016_075623.tif - Lees meer...
Natuur- en Techniekspektakel.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief 2018 terugblik op 2017 Stichting Wij Steunen Kenia.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief Matilda Zomer 2016.pdf - Lees meer...
nieuwsbrief Open Dag 11 februari 2017 De Doewat.pdf - Lees meer...
nieuwsbrief Open Dag 6 februari De Doewat.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief Skippy Pepijn.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief tarieven info 2016 Skippy Pepijn.pdf - Lees meer...
nieuwsbrief voor scholen nov - dec 2015.pdf - Lees meer...
Notulen 24 maart 2013.docx - Lees meer...
Notulen 24 maart 2013.docx - Lees meer...
Notulen MR vergadering 12-01-2015 (2).pdf - Lees meer...
Notulen MR vergadering 12-01-2015 (2).pdf - Lees meer...
omgaan met social media tips kinderen.pdf - Lees meer...
omgaan met Social Media tips ouders en leerkracht.pdf - Lees meer...
Onderbouwd doelen lente.pdf - Lees meer...
onderbouwd doelen sinterklaas 2017.pdf - Lees meer...
Onderwijshuisvestingsplan .pdf - Lees meer...
online pesten tips.docx - Lees meer...
Op ouders kun je rekenen, info voor ouders.pdf - Lees meer...
Open-Huis muziekvereniging Haaglanden.png - Lees meer...
Opening Klaproostunnel.pdf - Lees meer...
Openingsfeest Groenzoom.pdf - Lees meer...
Oproep van de Ouderraad.pdf - Lees meer...
Opvangmogelijkheden.pdf - Lees meer...
Opvangmogelijkheden_voor_u_kinderen_van_07.doc - Lees meer...
Opvangmogelijkheden_voor_u_kinderen_van_07.pdf - Lees meer...
Opvangmogelijkheden_voor_u_kinderen_van_07.pdf - Lees meer...
opvoeding en gezin.pdf - Lees meer...
Oud papier.pdf - Lees meer...
Ouderavond Opvoeden een feest! 04-11-15.pdf - Lees meer...
Ouders feedback formulier.pdf - Lees meer...
Overbljf melding.pdf - Lees meer...
Paasfeest ff anders.jpg - Lees meer...
Pestweb info.docx - Lees meer...
Pestweb info.docx - Lees meer...
Pestweb info.pdf - Lees meer...
Photos.app.zip - Lees meer...
Photos.app.zip - Lees meer...
Plaatje 12 inch poster om in de info te plakken.jpg - Lees meer...
Plattegrond.pdf - Lees meer...
Plattegrond.PNG - Lees meer...
Poortkamp 2017.docx - Lees meer...
Poortkamp 2017.pdf - Lees meer...
Poortkamp 2018.pdf - Lees meer...
Poster (005).JPG opendag 2016.jpg - Lees meer...
Poster A2 G-Hockey-004[1].pdf - Lees meer...
Poster huiswerkbegeleiding SkippyPePijN versie 2.pdf - Lees meer...
poster Leoniek van der Maarel.pdf - Lees meer...
poster simon en zo 5 nov3447.pdf - Lees meer...
poster simon en zo 5 nov3447.pdf - Lees meer...
poster sint 2015.pdf - Lees meer...
Postmap week 28.doc - Lees meer...
pr paasfeest 3 1.pdf - Lees meer...
Protocol Hoofdluis.doc - Lees meer...
Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.pdf - Lees meer...
Puber in huis - a4.pdf - Lees meer...
Puber in huis - a4.pdf - Lees meer...
Puber in Huis.pdf - Lees meer...
Publieksjaarverslag 2014-2015.pdf - Lees meer...
Publieksjaarverslag 2015-2016.pdf - Lees meer...
Publieksjaarverslag Mariaschool 2013-2014.pdf - Lees meer...
recept hapjes kerstworkshop.docx - Lees meer...
Rode loten.pdf - Lees meer...
Rotary Sant Run 2015.pdf - Lees meer...
Rots en watertraining groep 6T.doc - Lees meer...
schaatslessen.pdf - Lees meer...
school plattegrond.docx - Lees meer...
Schoolgids 17-18.pdf - Lees meer...
schoolgids informatie passend onderwijs.pdf - Lees meer...
Schoolplan 2015-2019 Mariaschool.pdf - Lees meer...
Schoolvakanties 2017-2018.pdf - Lees meer...
Schoolvakanties 2017-2018.pdf - Lees meer...
Scopusposter 2018.pdf - Lees meer...
Sint Maarten in Klapwijk 2016.pdf - Lees meer...
Sint Maarten in Klapwijk 2016.pdf - Lees meer...
Sint Maarten in Klapwijk 2017.docx - Lees meer...
Sint Maarten in Klapwijk 2017.pdf - Lees meer...
Sint Maarten in Klapwijk.pdf - Lees meer...
SkippyPePijN-advA4-FC.pdf - Lees meer...
SKOP Aanmeldingsformulier 2016.pdf - Lees meer...
Snappet school.doc - Lees meer...
Snappet.doc - Lees meer...
Speelgoedbeurs Harlekino 2017 aankondiging.pdf - Lees meer...
Staking 12 december 2017.docx - Lees meer...
Stephanie Marinus.doc - Lees meer...
Stephanie.doc - Lees meer...
stukje_kennismaking_2015 curling.pdf - Lees meer...
team2011-2012.jpg - Lees meer...
tekst fancy fair-lied 2016.pdf - Lees meer...
Tips tegen pesten.pdf - Lees meer...
Tips tegen pesten.pdf - Lees meer...
tips voor ouders.doc - Lees meer...
Uitnodiging informatieavond pesten.doc - Lees meer...
Uitnodiging informatieavond pesten.pdf - Lees meer...
uitnodiging patroonsfeest Christus Koning 19 nov 2016.pdf - Lees meer...
uitnodiging SKOP-avond.pdf - Lees meer...
Uitnodiging_Puberbijeenkomst_2017 (5).pdf - Lees meer...
Uitnodiging_Puberbijeenkomst_2017 (5).pdf - Lees meer...
Vacature lid Ondersteuningsplanraad.pdf - Lees meer...
vacaturemelding 2016-2017.pdf - Lees meer...
Vakantieregeling 2015-2016.pdf - Lees meer...
Vakantieregeling 2016-2017 Mariaschool.pdf - Lees meer...
Verlof aanvraag.pdf - Lees meer...
Verslag Extra MR vergadering 15 november.pdf - Lees meer...
Verslag MR 14 februari 2011.doc - Lees meer...
Verslag MR 14 februari 2011.pdf - Lees meer...
Verslag MR 27 september 2010.pdf - Lees meer...
Verslag MR 4 april 2011.doc - Lees meer...
Verslag MR 4 april 2011.pdf - Lees meer...
Verslag MR 8 november 2010.pdf - Lees meer...
verzamelplaatsen kerst bij de kerk.jpg - Lees meer...
Video.docx - Lees meer...
Video.pdf - Lees meer...
Voorjaar 2016.pdf - Lees meer...
Vossenjacht Pasen 2017.pdf - Lees meer...
Welkom op Kleutersdigitaal.docx - Lees meer...
Winnende blauwe loten.pdf - Lees meer...
Winnende gele loten.pdf - Lees meer...
Winnende groene loten.pdf - Lees meer...
Winnende loten rood.pdf - Lees meer...
Winnende rode loten.pdf - Lees meer...
wvw 007.jpg - Lees meer...
wvw 009.jpg - Lees meer...
Zomerkamp 2017.pdf - Lees meer...
zomervakantie DEFI.pdf - Lees meer...
_Matilda_Herfst.pdf - Lees meer...
Resultaten in Kalender
88
10-minuten gesprekken - Lees meer...
10-minuten gesprekken gr. 3 t/m 7 - Lees meer...
1e Rapport gr. 3 t/m 7 - Lees meer...
Adviesgesprekken groep 8 - Lees meer...
Algemen ledenvergadering ouderraad - Lees meer...
Avondvierdaagse - Lees meer...
Begin Zomervakantie - Lees meer...
Centrale eindtoets groepen 8 - Lees meer...
Continurooster. Alle kinderen blijven over en zijn om 14.30 uur vrij! - Lees meer...
Dag van de leraar - Lees meer...
Dozen controleren schoenmaatje - Lees meer...
Eerste Heilige Communie viering - Lees meer...
Eerste rapport gr. 8 - Lees meer...
Eerste schooldag - Lees meer...
Einde actie schoenmaatje - Lees meer...
Einde herfstvakantie - Lees meer...
Einde zomervaknatie - Lees meer...
Fancy Fair - Lees meer...
Gevonden voorwerpen - Lees meer...
Gevonden voorwerpen uitgestald - Lees meer...
Gevonden voorwerpen uitgestald! - Lees meer...
Informatie avond groepen 6 over school en met thema inhoud over "sociaal welbevinden" - De avond wordt in twee gedeeltes gesplitst. Eén deel de reguliere informatie over het komende leerjaar en een tweede deel over het thema sociaal welbevinden. Brenda de Wit van jongerenwerk Pijnacker... Lees meer...
Informatieavond groepen 1/2 - Lees meer...
Informatieavond groepen 3 - Lees meer...
Informatieavond groepen 4 - Lees meer...
Informatieavond groepen 5 - Lees meer...
Informatieavond groepen 7 - Lees meer...
Informatieavond vo groepen 7 - Lees meer...
Informatieavond Vormsel - Lees meer...
Kerst workshops groepen 1-2 - Lees meer...
Kerst workshops groepen 3-4-5 - Lees meer...
Kerstdiner - Lees meer...
Kerstviering (Ouders brengen de kinderen naar de kerk i.p.v. school!) - Lees meer...
Kerts workshops groepen 6-7-8 - Lees meer...
Kijkavond project kinderboekenweek - Lees meer...
Kinderen s middags vrij (vanaf 12.00 uur) i.v.m. kerstdiner in de vroege avond! - Lees meer...
Klassenavond gr. 8 - Lees meer...
Klassenavond groepen 8 - Lees meer...
Klassenavond groepen 8 - Lees meer...
L:eerkrachten verjaardag groepen 5 - Lees meer...
Leerkrachten verjaardag groepen 4 - Lees meer...
Leerkrachten verjaardag groepen 6 - Lees meer...
Lootjes trekken voor de surprises gr. 5 t/m 8 - Lees meer...
Mad Science naschoolse cursus - Lees meer...
Mad sciense naschoolse cursus - Voor deze cursus geven schrijven de ouders de kinderen in. Er zijn kosten aan verbonden. Lees meer...
MR vergadering - Lees meer...
MR vergadering - Lees meer...
MR vergadering - Lees meer...
MR vergadering - Lees meer...
Oud papier - Lees meer...
Oud papier actie - Lees meer...
Oud papier actie - Lees meer...
Oud Papier actie - Lees meer...
Oud papier actie - Lees meer...
Oud Papier actie. - Lees meer...
Oud papier container op school - Lees meer...
Oud Papier container op school. - Lees meer...
Paasvakantie en aansluitend studiedag op dinsdag 3 april - Lees meer...
Paasviering. We starten in de kerk met alle kinderen. - Lees meer...
Pinkstervakantie - Lees meer...
Schooladvies groepen 8 - Lees meer...
Schoolbrengdag. Zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school! - Deze dag staat in het teken van een verkeersveilige schoolomgeving. De bedoeling is dat kinderen en ouders zo veel mogelijk met de fiets en te voet naar school komen. Lees meer...
Schoolfotograaf - Lees meer...
Schoolkamp groepen 8 - Lees meer...
Schoolreis - Lees meer...
Schriften mee naar huis en uitnodiging 10 minuten gesprekken gr. 3 t/m 7 - Lees meer...
Schriften mee naar huis gr. 3 t/m 8 - Lees meer...
Sinterklaas feest - Lees meer...
Sportdag - Lees meer...
Start actie schoenmaatje - Lees meer...
Start herfstvakantie - Lees meer...
Start kerstvakantie 12.00 uur (Alle kinderen zijn 's middags vrij!) - Lees meer...
Start Kinderboekenweek project - Lees meer...
Start kinderpostzegelactie - Lees meer...
Start lotenverkoop Fancy Fair - Lees meer...
Start week van de pauzehap gr. 5 t/m 8 - De kinderen leren gezonde pauzehapjes kennen en proeven. Lees meer...
Startgesprekken gr. 3 t/m 7 - Lees meer...
Startgesprekken gr. 3 t/m 7 - Lees meer...
Studiedag (Alle kinderen zijn de hele dag vrij!) - Lees meer...
Studiemiddag: alle kinderen zijn de middag vrij! - Lees meer...
Surprises inleveren gr. 5 t/m 8 - Lees meer...
Theoretisch verkeersexamen groepen 7 - Lees meer...
Tien minuten gesprekken groep 8 - Lees meer...
Tien minuten gesprekken groep 8 - Lees meer...
Tweede rapport gr. 3 t/m 8 - Lees meer...
Verkeers praktijkexamen groepen 7 - Lees meer...
Vormsel (groep 8 leerlingen) - Vormheer: Bisschop J. van den Hende Lees meer...
Wenmoment - Lees meer...
Resultaten in Fotoalbums
28
27-11-2017 Poppenkast - ‘Het sprekende Koffertje’ - Vandaag hebben de kinderen genoten van een spannend poppenkastverhaal van "het Sprekende Koffertje". Een sneeuwpop van de Noordpool was weggespoeld en had zich aan de boot van Sinterklaas... Lees meer...
3 b/w - Lees meer...
Bijenhotel voor een gewonde bij - Lees meer...
Dinsdag - Lees meer...
Donderdag - Lees meer...
Gouden Eeuw - Lees meer...
Herfstwandeling in het Heempark - Lees meer...
Kerstvoorlezen gr 1-2 en 3 - Lees meer...
Kerstworkshops - Lees meer...
Kerstworkshops - Lees meer...
Kerstworkshops groepen 3, 4, 5 - Lees meer...
Maandag - Lees meer...
mad science - Lees meer...
Mediamasters - Lees meer...
Nationaal Archief - Lees meer...
Ontdekkingsreizen - Lees meer...
Paasviering - Lees meer...
Prinsenhof - Lees meer...
Sinterklaas - Lees meer...
sinterklaas - Lees meer...
Sinterklaas - Lees meer...
Sinterklaas - Lees meer...
Spotlight dinsdag 13-02-2018 - Lees meer...
Surprises - Lees meer...
Verjaardag 20 april - Lees meer...
Woensdag - Lees meer...
You Trash - Lees meer...