Overblijven

Wilt u uw kind laten overblijven en dus gebruikmaken van tussenschoolse opvang? Dat kan tegen betaling op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 
Het overblijven valt onder verantwoordelijkheid van de school en wordt uitgevoerd door een vast team van overblijfleidsters. Aansluitend aan de ochtendlessen begint het overblijven om 12.00 uur in de toegewezen ruimtes en lokalen. De kinderen blijven over in vaste groepen. Zodra de kinderen het eten, drinken en fruit op hebben, gaan de kinderen, afhankelijk van het weer, binnen spelen of naar buiten. Het spelen onder toezicht van de overblijfleidsters is tot 13.00 uur, daarna neemt het schoolteam de verantwoordelijkheid over tot aanvang van de middaglessen. Op vrijdag is er ook voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 de mogelijkheid om over te blijven. De overblijf eindigt dan om 13.00 uur.
 
Kosten
U kunt kiezen voor een abonnement, een strippenkaart of incidenteel overblijven. De tarieven voor de overblijf zijn als volgt:
  • 2 keer in de week: €9,00 per maand
  • 3 of 4 keer in de week: €13,50 per maand
  • 10-strippenkaart: €15,00
  • Incidenteel overblijven: €2,00
Overmaken
Voor ouders die per jaar of halfjaar betalen bestaat de mogelijkheid om dit op de bankrekening van de school te storten: SKOP inz. Overblijfgelden Mariaschool, Pijnacker NL04 RABO 0104 0751 63. U dient dan te vermelden: overblijf, voor- en achternaam leerling en groepsaanduiding leerling.

Contact
U kunt contact opnemen met de overblijf door te mailen naar overblijf@mariaschoolpijnacker.nl