Vijf-gelijke-dagen model

Momenteel wordt bekeken om het vijf-gelijke-dagen model vanaf schooljaar 2021-2022 in te voeren op de Mariaschool. 
De directie heeft een voorgenomen besluit ingediend bij de MR. De MR zal uiterlijk 10 november een uitspraak hierover doen. 
Hieronder kunt u alle informatie vinden omtrent dit onderwerp. 
 

Informatiebrief vijf-gelijke-dagen model en voorgenomen besluit: 

Resulaten ouderraadpleging:

Informatiebrief ouderraadpleging juni 2019: 

Voorbeeldroosters van andere scholen die werken met het vijf-gelijke-dagen model: