Onze kernwaarden

Met plezier leren voor morgen.

Een kind dat zich op school thuis voelt, leert met plezier. Op de Mariaschool werken we vanuit de kernwaarden "Vertrouwen", "Betekenisvol" en "Samenwerken". We zorgen voor een veilig klimaat, waarin elk kind gezien wordt. Waarin aandacht is voor normen en waarden, zoals respect en zorg voor jezelf en voor de ander. Dat is belangrijk, omdat in de klas en in de maatschappij verschillende kinderen en volwassenen met elkaar leven en werken. Om recht te doen aan verschillen, dagen we elk kind uit om zijn/haar specifieke talenten en intelligenties te ontwikkelen en zorgen we voor een onderwijsaanbod dat betekenisvol is. In dit aanbod besteden we veel aandacht aan basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven en heeft het burgerschapsonderwijs een duidelijke plek in ons onderwijsprogramma, waarin ook de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, ICT-vaardigheid en kritisch denken veel aandacht krijgen. Toegerust met deze vaardigheden zal uw kind ook na de Mariaschool met plezier kunnen leren.

Lees meer

Ons onderwijs

Betekenisvol

Op de Mariaschool werken wij met een modern en uitdagend onderwijsprogramma. Onze leerkrachten zorgen voor kwalitatief goede lessen en instructies die aansluiten op het niveau van de kinderen. We streven ernaar om op didactisch, pedagogisch en sociaal gebied het maximale uit de leerlingen te halen.

Vertrouwen

We creëren een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. We zien vertrouwen als belangrijke voorwaarde om met veel plezier tot leren te komen. We werken vanuit de juiste intenties en zijn betrouwbaar en eerlijk naar anderen en onszelf. Wij willen duurzame en waardevolle relaties aangaan met leerlingen en ouders.

Samenwerken

Door samen te werken vergroten we de aanwezige kennis en kunde, leren we van en met elkaar en bieden wij de leerlingen meer kansen. We leren hen om rekening te houden met elkaar en naar anderen te kijken zonder oordeel. We stimuleren om een eigen mening te vormen, maar ook respect te hebben voor de mening van de ander.

Kennismaken & contact

Wilt u meer weten over de Mariaschool? Maak gerust een afspraak voor een rondleiding.

Contactpersonen

Michael van Baarle, directeur
Monique Seinen, Adjunct-directeur
 

Social media

Volg ons ook op Facebook

Agenda