Onze kernwaarden

Met plezier leren voor morgen.

Een kind dat zich op school thuis voelt, leert met plezier. Op de Mariaschool werken we vanuit de kernwaarden "Vertrouwen", "Betekenisvol" en "Samenwerken". We zorgen voor een veilig klimaat, waarin elk kind gezien wordt. Waarin aandacht is voor normen en waarden, zoals respect en zorg voor jezelf en voor de ander. Dat is belangrijk, omdat in de klas en in de maatschappij verschillende kinderen en volwassenen met elkaar leven en werken. Om recht te doen aan verschillen, dagen we elk kind uit om zijn/haar specifieke talenten en intelligenties te ontwikkelen en zorgen we voor een onderwijsaanbod dat betekenisvol is. In dit aanbod besteden we veel aandacht aan basisvakken als taal, rekenen en schrijven en heeft het burgerschapsonderwijs een duidelijke plek in ons onderwijsprogramma, waarin ook de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, ICT-vaardigheid en kritisch denken veel aandacht krijgen. Toegerust met deze vaardigheden zal uw kind ook na de Mariaschool met plezier kunnen leren.

Lees meer

Ons onderwijs

Plezier

We zorgen ervoor dat kinderen graag naar school komen. Door duidelijke regels te hanteren en positief gedrag te stimuleren, creëren we een veilig klimaat waarin kinderen met plezier leren. Vanuit onze katholieke levensovertuiging laten we kinderen ervaren wat normen en waarden in het dagelijks leven betekenen. Daarnaast maken we ze ervan bewust dat ze uniek zijn en hun talenten op eigen wijze mogen ontwikkelen.

Betrokken

Ons team werkt enthousiast en eensgezind aan één doel: elk kind laten groeien tot een veerkrachtig individu dat blijft leren en ontwikkelen. Uw kind leert zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Ook ontwikkelt het zich door samen met andere kinderen opdrachten uit te voeren, zodat ze leren eigen en andermans kwaliteiten te benutten.

Eigentijds én traditioneel

We bieden uw kind naast de drie kernvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, ook de 21e-eeuwse vaardigheden aan. Uw kind zoekt informatie op met laptops, in boeken en tijdschriften, gaat solderen maar ook programmeren. Ons schoolgebouw ondersteunt deze activiteiten. Voor kinderen is het ruim, overzichtelijk en sfeervol; voor ouders voelt het vaak als hun basisschool van vroeger.

Kennismaken & contact

Wilt u meer weten over de Mariaschool? Maak gerust een afspraak voor een rondleiding.

Contactpersonen

Michael van Baarle, directeur
Monique Seinen, Adjunct-directeur
 

Social media

Volg ons ook op Facebook

Agenda