Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Het liefst zien we dat zulke problemen in onderling overleg worden bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hier een klacht over wil indienen. Dat kan pas wanneer u eerst actief geprobeerd heeft om zelf met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt of naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van SKOP.

Voor de scholen van ons bestuur is er een klachtenregeling vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SKOP.