Jaarverslag

Elk jaar schrijft de Mariaschool een jaarverslag.  In dit jaarverslag geven we een overzicht van het afgelopen schooljaar en leggen we verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. 
 
Via onderstaande link is het jaarverslag 2022-2023 te downloaden.