Jaarverslag

Elk jaar schrijft de Mariaschool een jaarverslag. In dit jaarverslag geven we een overzicht van het afgelopen schooljaar en leggen we verantwoording af over het door ons gevoerde beleid. 
 
Inmiddels is het jaarverlag van schooljaar 2021-2022 ook in de MR besproken. Het jaarverslag wordt na de herfstvakantie gepubliceerd op deze pagina.