Jaarverslag

Elk jaar schrijft de Mariaschool een jaarverslag. In dit jaarverslag geven we een overzicht van het afgelopen schooljaar en leggen we verantwoording af over het door ons gevoerde beleid.