Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging. Wij werken samen bij de vorming van een Kindcentrum waarin de Mariaschool en SkippyPePijn nog meer zullen gaan samenwerken. 


Een kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 

In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Een deel van ons gebouw is in de zomervakantie van 2020 gesloopt, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kon worden. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7 opgevangen op een tijdelijke locatie. Zij krijgen les aan de Gantellaan (nummer 25).

Na de bouw van de eerste extra lokalen in het hoofdgebouw, heeft het overige deel van de nieuwbouw (waar ook SkippyPepijn een plek zou krijgen) meermaals vertraging opgelopen. Wij hopen dat de bouw in het schooljaar 2023-2024 van start kan gaan.