Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging om te werken aan de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 
In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Een deel van ons gebouw is in de zomervakantie van 2021 gesloopt, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kan worden. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7 dit schooljaar opgevangen op een tijdelijke locatie. Zij krijgen les op de Gantellaan 9. 

Als alles volgens planning verloopt staat er in schooljaar 2021-2022 een prachtig nieuw gebouw waarin we van 7.30 tot 18.30 uur kinderen kunnen ontvangen. De Mariaschool en SkippyPePijn zullen in dit gebouw optimaal samenwerken om ouders te ontzorgen. Met een eenduidige pedagogische en didactische visie verzorgen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Natuurlijk kunnen we hierbij gebruik maken van de prachtige nieuwe ruimtes die speciaal voor ons IKC zijn ontworpen.