Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging om te werken aan de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 
In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.
 
Medio augustus 2020  starten de activiteiten rondom onze nieuwbouw. Als alles volgens planning verloopt staat er in schooljaar 2021-2022 een prachtig nieuw gebouw waarin we van 7.30 tot 18.30 uur kinderen kunnen ontvangen. De Mariaschool en SkippyPePijn zullen in dit gebouw optimaal samenwerken om ouders te ontzorgen. Met een eenduidige pedagogische en didactische visie verzorgen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Natuurlijk kunnen we hierbij gebruik maken van de prachtige nieuwe ruimtes die speciaal voor ons IKC zijn ontworpen.