Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging. Wij werken samen bij de vorming van een Kindcentrum, waarin we als school en kinderopvang nog meer zullen gaan samenwerken. Een kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.

In ons huidige schoolgebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. 

Om het Kindcentrum te kunnen realiseren is er in de zomer van 2020 een deel van het gebouw afgebroken, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kon worden. Na het afbreken van een aantal lokalen is er in het hoofdgebouw op dit moment te weinig lokaalruimte om alle groepen te kunnen huisvesten. Totdat de nieuwbouw is afgerond, krijgen de leerlingen van groep 5, 6 en 7 les in onze (tijdelijke) dependance aan de Gantellaan (nummer 25)

Na de bouw van de eerste extra lokalen aan het hoofdgebouw (eerste fase), heeft het overige deel van de nieuwbouw (waar ook SkippyPepijn een plek krijgt) meermaals vertraging opgelopen. Wij hopen dat de tweede fase van de bouw in het schooljaar 2023-2024 van start kan gaan.