Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging om te werken aan de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 

In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Een deel van ons gebouw is in de zomervakantie van 2021 gesloopt, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kan worden. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7 opgevangen op een tijdelijke locatie. Zij krijgen les op de Gantellaan 9.

De bouw zou volgens planning in oktober 2019 starten, maar helaas heeft de nieuwbouw vertraging opgelopen. Door de situatie rondom Corona zijn de eisen aan klimaatsystemen voor nieuwbouw veranderd. De installatie is onder de loep genomen en moest worden aangepast. Er moest een extra ontwerpfase worden ingelast, want het nieuwe installatieconcept had gevolgen voor het architectonisch ontwerp. Dit had vervolgens weer effect op de begroting. De gemeente heeft daarom gekeken op welke punten het ontwerp van het gebouw en de installaties nog aangepast kunnen worden, binnen de uitgangspunten die vooraf zijn bepaald. Helaas blijkt ondanks alle inspanning toch nog een tekort aanwezig. Dit schooljaar overlegt het ontwerpteam nog met de gemeente om te kijken of er een gezamenlijke oplossing kan komen. Als die oplossing er komt, kan het definitieve ontwerp worden vastgesteld, de omgevingsvergunning worden afgerond en kan de aanbesteding in gang gezet worden. 

Wij hopen in het schooljaar 2022-2023 ons IKC te openen waarin we van 7.30 tot 18.30 uur kinderen kunnen ontvangen. De Mariaschool en SkippyPePijn zullen in dit gebouw optimaal samenwerken om ouders te ontzorgen. Met een eenduidige pedagogische en didactische visie verzorgen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Natuurlijk kunnen we hierbij gebruik maken van de prachtige nieuwe ruimtes die speciaal voor ons IKC zijn ontworpen.