Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging om te werken aan de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 

In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Een deel van ons gebouw is in de zomervakantie van 2021 gesloopt, zodat op die plek de nieuwe aanbouw gerealiseerd kan worden. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7  dit schooljaar opgevangen op een tijdelijke locatie. Zij krijgen les op de Gantellaan 9.

De bouw zou volgens planning in oktober 2019 starten, maar helaas heeft de nieuwbouw vertraging opgelopen. Door de situatie rondom Corona zijn de eisen aan klimaatsystemen voor nieuwbouw veranderd. De installatie is onder de loep genomen en moest worden aangepast. Er moest een extra ontwerpfase worden ingelast, want het nieuwe installatieconcept had gevolgen voor het architectonisch ontwerp. Dit had vervolgens weer effect op de begroting. Aansluitend moet de gemeente een nieuwe WABO procedure starten (WABO= Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht).

Als alles voorspoedig verloopt kan er half april 2021 worden gestart met de uitvoering. Dat betekent tot onze grote teleurstelling dat er in augustus 2021 geen nieuw gebouw staat waar wij met alle klassen kunnen starten. De groepen 5, 6 en 7 van het schooljaar 2021-2022 zullen het bijgebouw aan de Gantellaan 9 wat langer blijven gebruiken. Als alles volgens de aangepaste planning verloopt kunnen wij in het voorjaar van 2022 ons nieuwe IKC openen waarin we van 7.30 tot 18.30 uur kinderen kunnen ontvangen. De Mariaschool en SkippyPePijn zullen in dit gebouw optimaal samenwerken om ouders te ontzorgen. Met een eenduidige pedagogische en didactische visie verzorgen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Natuurlijk kunnen we hierbij gebruik maken van de prachtige nieuwe ruimtes die speciaal voor ons IKC zijn ontworpen.