Nieuwbouw

Op dit moment is onze school samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijn volop in beweging om te werken aan de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn samengevoegd.
 
In ons huidige gebouw is al enige jaren de voor- en naschoolse opvang van SkippyPePijn gevestigd. Kinderen van 4-12 jaar kunnen gedurende de dag bij ons komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.

Inmiddels is een deel van ons gebouw, de Robbedoesj, gesloopt. Omdat wij nu te weinig lokalen in het hoofdgebouw hebben, worden de leerlingen van groep 5, 6 en 7 dit schooljaar opgevangen op een permanente locatie. Zij krijgen les op de Gantellaan 9. Momenteel worden drie lokalen gerealiseerd achter het hoofdgebouw. Hier zullen 3 groepen naartoe verhuizen, zodat de bouw van de tweede fase kan starten. Als alles volgens planning verloopt staat er in schooljaar 2021-2022 een prachtig nieuw gebouw waarin we van 7.30 tot 18.30 uur kinderen kunnen ontvangen. De Mariaschool en SkippyPePijn zullen in dit gebouw optimaal samenwerken om ouders te ontzorgen. Met een eenduidige pedagogische en didactische visie verzorgen we een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Natuurlijk kunnen we hierbij gebruik maken van de prachtige nieuwe ruimtes die speciaal voor ons IKC zijn ontworpen.