Protocollen

Op onze school worden er om uiteenlopende redenen afspraken met elkaar gemaakt. Soms omdat het team dat wenst, soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het wettelijk is voorgeschreven. Veel afspraken worden beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er bestaan.
 
De belangrijkste protocollen kunt u hier raadplegen: