Schoolplan

Als school zijn we steeds in ontwikkeling. In het schoolplan is te lezen welke ambities en doelen wij onszelf als Mariaschool hebben gesteld in de komende planperiode (2023-2027). Het schoolplan sluit aan op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), dat voor dezelfde planperiode is opgesteld.
 
De gemaakte keuzes sluiten aan bij onze vernieuwde visie en missie: 

‘Met plezier leren voor morgen’

Ons beleid is er gebaseerd op de overtuiging dat kinderen het best tot groei komen in een veilige omgeving. In deze omgeving werken we samen, bieden we betekenisvol onderwijs en hebben we vertrouwen in onszelf en in de ander. 
 
 
De drie pijlers van SKOP en de Mariaschool
In de planperiode 2023-2027 werken we in het schoolplan en het strategische beleidsplan van SKOP met onderstaande pijlers: 
  1. Ons menselijk kapoitaal; de medewerker centraal.
  2. De inhoud van ons vak en van ons onderwijs.
  3. De agenda van de toekomst.
Per pijler is in ons schoolplan te lezen welke ambities en doelen wij onszelf hebben gesteld en hoe wij onze doelen willen bereiken. Ieder schooljaar staan de gestelde doelen en ambities centraal in het op te stellen jaarplan.    
 
Voor meer informatie over onze ambities en doelen en hoe wij onze leerlingen met plezier willen laten leren voor morgen, verwijzen wij u naar het schoolplan 2023-2027.