Schoolplan

Als school zijn we steeds in ontwikkeling. In het schoolplan staat beschreven wat in de periode 2019-2023 onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. De keuzes die we hiervoor maken, sluiten aan bij onze visie en missie. Het schoolplan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP).

‘Leren en plezier gaan hand in hand.’

Ons beleid is gebaseerd op de overtuiging dat kinderen het best tot groei komen in een veilige omgeving. Daarom zijn we een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders samen werken en aandacht hebben voor elkaars talenten. De komende vier jaar concentreren we ons met name op de volgende doelen:

Ontwikkelen tot een Integraal KindCentrum (IKC)
In samenwerking met SkippyPePijN willen we ervoor zorgen dat:
  • kinderen van 0-12 jaar opgevangen kunnen worden in één gebouw;
  • kinderen vanuit een duidelijke pedagogische en didactische visie benaderd worden;
  • kinderen een aanbod met een doorgaande lijn krijgen, waarbij talent de ruimte krijgt.
Blijven werken aan goede leeropbrengsten
Dit houdt in dat:
  • we systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren van de prestaties van onze leerlingen;
  • we ons didactisch handelen kritisch bekijken;  we kinderen eigenaar maken van hun leerproces doordat we met hen bespreken waar zij staan en wat ze nodig hebben bij een volgende stap;
  • we ons oriënteren op ontdekkend en onderzoekend leren.
Medewerkers blijven zich ontwikkelen
Als medewerkers van de Mariaschool willen we het beste uit onszelf halen. Daarom: 
  • volgen we nascholing via het leerhuis van SKOP;
  • delen en benutten we kennis op diverse gebieden tijdens onze bijeenkomsten, waaronder ICT, zorg en voortgezet onderwijs;
  • reflecteren we met elkaar op dilemma’s en keuzes.
Bekijk voor een uitgebreide toelichting of meer achtergrondinformatie het schoolplan.