Leerlingenraad

De Mariaschool heeft een eigen leerlingenraad, die bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad komt vijf à  zes keer per jaar bij elkaar om te praten over dingen die de leerlingen belangrijk vinden op school. Zo praten we over de invulling van het schoolplein, de excursies, nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek, maar ook over dingen die direct met het onderwijs in de klas te maken hebben. De leerlingenraad wordt gecoacht door twee leerkrachten van de school.