Team

Karen de Groot

directeur

Monique Seinen

adjunct-directeur

juf Yvonne

leerkracht groep 1-2A

juf Elly

leerkracht groep 1-2A

juf Marieke

leerkracht groep 1-2B

juf Astrid

leerkracht groep 1-2B en intern begeleider groepen 1-2

juf Martha

leerkracht groep 1-2C

juf Saskia

leerkracht groep 1-2C

Juf Sarah

leerkracht groep 1-2D

juf Pathaëlla

leerkracht groep 1-2D

juf Bianca

leerkracht groep 1-2D en vertrouwenspersoon

juf Ilonka

leerkracht groep 3A en 3B

juf Wendy

leerkracht groep 3A

juf Doesjka

leerkracht groep 3B

juf Monique

leerkracht groep 4A

juf Evelijne

leerkracht groep 4A

juf Bianca

leerkracht groep 4B

meester Bert

leerkracht groep 4B

juf Coby

leerkracht groep 5A

juf Carola

leerkracht groep 5A

juf Aline

leerkracht groep 5B

juf Hanneke

leerkracht groep 5B

juf Marloes

leerkracht groep 6A

juf Gerda

leerkracht groep 6A en leerkracht plusklas

juf Lydia

leerkracht groep 6B

Meester Ton

leerkracht groep 6B

juf Licette

leerkracht groep 7A

juf Kim

leerkracht groep 7B en vertrouwenspersoon

juf Kim

leerkracht groep 7B

juf Sandra

leerkracht groep 8A en opleider in de school

juf Fanny

leerkracht groep 8B

juf Annemieke

leerkracht groep 8A en 8B en leerkracht plusklas

juf Astrid

invalleerkracht

meester Albert

gymleerkracht

juf Petra

intern begeleider groepen 3 t/m 8

juf Cynthia

onderwijsassistente

juf Ellen

leraar ondersteuner

juf Mary

administratie

juf Jeannette

conciërge