Team

Teamlijst

Michael van Baarle

Directeur

Monique Seinen

adjunct-directeur

juf Yvonne

leerkracht groep 1-2A

juf Elly

leerkracht groep 1-2A

juf Marieke

leerkracht groep 1-2B

juf Astrid

leerkracht groep 1-2B en intern begeleider groepen 1-2

juf Joëlle

leerkracht groep 1-2C

Juf Sarah

leerkracht groep 1-2D

juf Ilonka

leerkracht groep 3A en 3B

juf Wendy

leerkracht groep 3A

juf Doesjka

leerkracht groep 3B

juf Cynthia

leerkracht groep 4A

juf Evelijne

leerkracht groep 4A

juf Pathaëlla

leerkracht groep 4B

juf Bianca

leerkracht groep 4B en vertrouwenspersoon

juf Coby

leerkracht groep 5A

juf Carola

leerkracht groep 5A

juf Aline

leerkracht groep 5B

juf Agata

leerkracht groep 5B

meester Ton

leerkracht groep 6A

juf Hanneke

leerkracht groep 6A

juf Marloes

leerkracht groep 6B

juf Gerda

leerkracht groep 6B en leerkracht plusklas

juf Licette

leerkracht groep 7A

juf Kim

leerkracht groep 7B en vertrouwenspersoon

juf Kim

leerkracht groep 7B

juf Sandra

leerkracht groep 8A en opleider in de school

juf Fanny

leerkracht groep 8B

juf Annemieke

leerkracht groep 8A en 8B en leerkracht plusklas

juf Astrid

invalleerkracht

juf Saskia

NPO leerkracht onderbouw

juf Monique

NPO leerkracht bovenbouw

juf Linda

NPO leerkracht bovenbouw

meester Albert

gymleerkracht

juf Petra

intern begeleider groepen 3 t/m 8

juf Ellen

leraar ondersteuner

juf Gaby

onderwijsassistente

juf Mary

administratie

juf Jeannette

conciërge