Team

Karen de Groot

directeur

juf Astrid

leerkracht groep 1-2AM en intern begeleider groepen 1-2

juf Martha

leerkracht groep 1-2AM

juf Marieke

leerkracht groep 1-2MS en groep 2M

juf Saskia

leerkracht groep 1-2MS

juf Pathaëlla

leerkracht groep 1-2P

juf Bianca

leerkracht groep 1-2P en vertrouwenspersoon

juf Yvonne

leerkracht groep 1-2YE

juf Elly

leerkracht groep 1-2YE en groep 2E

juf Bianca

leerkracht groep 3BW

juf Wendy

leerkracht groep 3BW

juf Doesjka

leerkracht groep 3D en peuteropstap

juf Ilonka

leerkracht groep 3D, 4B en 6T

meester Bert

leerkracht groep 4B

juf Monique

leerkracht groep 4ME

juf Evelijne

leerkracht groep 4ME

juf Aline

leerkracht groep 5AH

juf Hanneke

leerkracht groep 5AH

juf Coby

leerkracht groep 5CC

juf Carola

leerkracht groep 5CC

meester Ton

leerkracht groep 6T

juf Marloes

leerkracht groep 6MG

juf Gerda

leerkracht groep 6MG

juf Licette

leerkracht groep 7L

juf Annemieke

leerkracht groep 7L, 8F en plusklas

juf Kim

leerkracht groep 7KR en vertrouwenspersoon

meester Rob

leerkracht groep 7KR

juf Fanny

leerkracht groep 8F

juf Sandra

leerkracht groep 8S en opleider in de school

juf Astrid

invalleerkracht

meester Albert

vakleerkracht gymnastiek

juf Petra

intern begeleider groepen 3 t/m 8

juf Cynthia

onderwijsassistente

juf Ellen

leraar ondersteuner

juf Mary

administratie

juf Jeannette

conciërge