Veelgestelde vragen

Een school uitzoeken voor uw kind kan best een klus zijn. Waar moet u op letten? Wat is belangrijk om te weten? Natuurlijk is elke ouder en elk kind anders. Toch horen we vaak dezelfde vragen. We hebben er een aantal op een rij gezet.
 
Zijn er wachtlijsten of kan mijn kind meteen starten?
De Mariaschool kent op dit moment (nog) geen wachtlijsten voor de kleutergroepen. Als uw kind op een latere leeftijd overstapt naar de Mariaschool, is een start in de juiste groep misschien mogelijk. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de onderwijsbehoefte van uw kind en onderzoeken we door bijvoorbeeld te bellen met de vorige school of wij kunnen voldoen aan deze behoefte. Of uw kind geplaatst kan worden is ook afhankelijk van de grootte en samenstelling en de reeds aanwezige ondersteuningsbehoefte in de groepen. 
 
Maken jullie gebruik van een continurooster?
Ja, wij maken gebruik van het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de leerlingen iedere dag van 08.30u tot 14.00 uur les krijgen. Zij lunchen in en met de eigen groep onder leiding van de groepsleerkracht. 
 
Kan mijn kind mee bij de rondleiding of zelfs komen kijken in de klas?
Natuurlijk is uw kind van harte welkom bij een rondleiding. Zo kunt u gelijk zien hoe uw kind reageert op de school. Voor het eventueel een dagje meedraaien in de klas, maken we liever een aparte afspraak.
 
Hoe volg ik de vorderingen van mijn kind?
Vanaf groep 3 ontvangt uw kind tweemaal per jaar een rapport. Daarnaast zijn er twee keer per jaar gesprekken met ouders; de zogeheten tien-minuten-gesprekken. Natuurlijk kunt u ook altijd na schooltijd bij de leerkracht binnenlopen of een aparte afspraak met de leerkracht maken.
 
Hoe blijf ik op de hoogte van relevant nieuws?
Ouders volgen via een ouderportaal nieuws en mededelingen van school of leerkrachten. Met de app van Social Schools geeft u ook ziek- of andere afwezigheidsmeldingen door. Bij de start op school zorgen wij ervoor dat er voor de ouders een account is aangemaakt. 
 
Heeft de school een pestprotocol?
Ja, in het gedragsprotocol van de Mariaschool is een pestprotocol opgenomen. We besteden daarnaast klassikaal ook veel aandacht aan omgangsvormen en gedragsregels. Lees hier meer over het gedragsprotocol.