Veelgestelde vragen

Een school uitzoeken voor uw kind kan best een klus zijn. Waar moet u op letten? Wat is belangrijk om te weten? Natuurlijk is elke ouder en elk kind anders. Toch horen we vaak dezelfde vragen. We hebben er een aantal op een rij gezet.
 
Zijn er wachtlijsten of kan mijn kind meteen starten?
De Mariaschool kent op dit moment geen wachtlijsten. Uw kind kan vanaf 4 jaar direct instromen. Als uw kind op een latere leeftijd overstapt naar de Mariaschool, is een start in de juiste groep misschien mogelijk. Samen bespreken we de onderwijsbehoefte van uw kind en kijken we naar de grootte en samenstelling van de groep.
 
Maken jullie gebruik van een continurooster?
Ja, wij maken gebruik van het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de leerlingen iedere dag van 08.30u tot 14.00u les krijgen op de Mariaschool en lunchen met de eigen groep in hun eigen klas in plaats van bij de overblijf. 
 
Kan mijn kind mee bij de rondleiding of zelfs komen kijken in de klas?
Natuurlijk is uw kind welkom bij een rondleiding. Zo kunt u gelijk zien hoe uw kind reageert op de school. Voor eventueel een dagje meedraaien in de klas, maken we liever een aparte afspraak.
 
Hoe volg ik de vorderingen van mijn kind?
Vanaf groep 3 ontvangt uw kind tweemaal per jaar een rapport. Daarnaast zijn er twee keer per jaar gesprekken met ouders; de tien-minuten-gesprekken. Natuurlijk kunt u ook altijd na schooltijd bij de leerkracht binnenlopen of een aparte afspraak maken.
 
Hoe blijf ik op de hoogte van relevant nieuws?
Ouders volgen via een ouderportaal nieuws en mededelingen van school of leerkrachten. Met deze app geeft u ook ziek- of andere afwezigheidsmeldingen door.
 
Heeft de school een pestprotocol?
Ja, in het gedragsprotocol is een pestprotocol opgenomen. We besteden daarnaast klassikaal veel aandacht aan omgangsvormen en gedragsregels. Lees hier meer over het gedragsprotocol.