Kiezen voor de Mariaschool

Wat verwacht u van een basisschool? Dat uw kind er gaat leren, is natuurlijk belangrijk. Maar misschien nog belangrijker is, hoe uw kind dat doet. Op de Mariaschool willen we dat kinderen 
 

‘Met plezier leren voor morgen’
 

De school waar uw kind gezien wordt
Ouders vertrouwen hun kind(eren) met een gerust hart toe aan ons. Ze ervaren dat elk kind gezien wordt. Ons gevarieerde team speelt hierbij een belangrijke rol. Zoals een ouder eens heeft gezegd: “Je voelt hun liefde voor de kinderen en het vak.”   

 
De school die staat voor normen en waarden
Op de Mariaschool is elk kind en elke ouder welkom. We respecteren ieders overtuigingen en opvattingen. We zijn een katholieke school: we vieren Kerstmis en Pasen en laten ons leiden door katholieke waarden. Wat die waarden betekenen, wat religies gemeenschappelijk hebben en waarin ze verschillen, zijn vragen die onze leerkrachten met de leerlingen onderzoeken.  
Goed met elkaar omgaan is belangrijk. We hanteren duidelijke, positieve gedragsregels en focussen consequent op een veilig en prettig klimaat. Dat werkt: terwijl de deuren van de lokalen open zijn, is het rustig op de gang. Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich daar goed bij.  
 
De school die kinderen de ruimte geeft
De Mariaschool heeft een ruim gebouw met brede gangen en een royaal schoolplein. Dit maakt het prettig en overzichtelijk voor de kinderen en de leerkrachten. Ruimte biedt ook het onderwijsprogramma, dat we zoveel mogelijk afstemmen op de individuele behoeften van ieder kind. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning of extra uitdaging. 

 
De school met betrokken ouders
Betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk. En onze ouders vinden dat zelf ook. Zo heeft de Mariaschool een actieve ouderraad. Ouders denken graag met ons mee, onder meer via de medezeggenschapsraad. Met veel plezier leveren ze een bijdrage aan speciale lessen, projecten en excursies. Goed om te weten: op de Mariaschool wordt uw inbreng gewaardeerd!
 
Ervaar onze school
We laten u graag zien wat we u vertellen. Bekijk het introductiefilmpje en maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking.