Passend onderwijs

Soms is de basisondersteuning die een school biedt niet genoeg voor een kind. Dan krijgt het passend onderwijs. Wellicht heeft uw kind een aanvullend arrangement of een speciale lesplaats nodig. Elk kind heeft andere behoeften. De Mariaschool bespreekt daarom graag met u de mogelijkheden voor passend onderwijs, zodat uw kind ook een fijne schooltijd heeft.
 
Scholen vergelijken
Om te weten wat een school aan passend onderwijs te bieden heeft, kunt u het schoolondersteuningsprofiel lezen. Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.
 
De Mariaschool maakt sinds 2014 deel uit van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO-Delflanden). Alle scholen binnen het PPO hebben voor het ondersteuningsprofiel hetzelfde instrument gebruikt. Zo kunt u deze scholen goed met elkaar vergelijken. Deze profielen kunt u bij elke school opvragen.
 
Zoekt u passend onderwijs?
Heeft uw kind een speciale lesplaats nodig en wilt u meer informatie over het passend onderwijs dat de Mariaschool biedt? Neem dan contact met ons op. Dit geldt ook als u het profiel van de Mariaschool wilt inzien.