Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met:
 • Activiteiten en festiviteiten te organiseren, welke bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en/of het welzijn van de leerlingen. Denk aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, activiteiten met Pasen, de Fancy Fair, de sportdag, schoolreisje etc.
 • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het schoolteam en andere betrokkenen van de school in aangelegenheden betreffende de school.
 • Ondersteuning bij andere activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de kijkavond bij de projectweek.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten van de ouderraad zijn mogelijk door de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vastgesteld op € 45,- per leerling voor het hele schooljaar.


Ouderraad 2020-2021

In de ouderraad zitten de volgende ouders:
 • Voorzitter: Mirjam W
 • Secretaris: José M
 • Penningmeester: Mirjam d J
 • OR-leden: Mirande de B, Linda F, Ilona B, Nicole P-d E, Agnes B, Barbera vd S, Germaine V, Christa v Z
 • Coördinators Sport: Robert G en Diane A
 • Leerkrachten: Elly P en Astrid G
 • Allergiemoeder: Natalie v W
 • Wasmoeder: Lisbeth K