Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich bezig met:
 • Activiteiten en festiviteiten te organiseren, welke bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en/of het welzijn van de leerlingen. Denk aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, activiteiten met Pasen, de Fancy Fair, de sportdag, schoolreisje etc.
 • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het schoolteam en andere betrokkenen van de school in aangelegenheden betreffende de school.
 • Ondersteuning bij andere activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld de kijkavond bij de projectweek.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten van de ouderraad zijn mogelijk door de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vastgesteld op € 45,- per leerling voor het hele schooljaar.


Ouderraad 2020-2021

In de ouderraad zitten de volgende ouders:
 • Voorzitter: Mirjam Walbeek 
 • Secretaris: José Maaskant
 • Penningmeester: Mirjam de Jaeger
 • OR-leden: Miranda de Bruijn, Linda Flier, Ilona Bruil, Nicole Pera-den Elzen, Agnes Bruijns, Barbera van der Sluis, Germaine Vermeulen, Christa van Zomeren
 • Coördinators Sport: Robert Gijzenburg en Diane Andriessen
 • Leerkrachten: Elly Pietramale en Astrid Gouwenleeuw
 • Allergiemoeder: Natalie van Winden 
 • Wasmoeder: Lisbeth Kemp