Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven orgaan en kent een samenstelling van ouders en leerkrachten. De MR oordeelt over het schoolbeleid en de uitvoering daarvan door de schoolleiding. De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de GMR van de vijf scholen in Pijnacker, vallende onder Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.
 
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 
Ouders: Dennis Woltman, Nita Graafland en Diane Andriessen 
Leerkrachten: Doesjka Hoogenberg, Wendy van Dam en Pathaëlla Steijger 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): 
Namens de Mariaschool in de GMR: Wendy van Dam (leerkracht) en Diane Andriessen (ouder). 

Contact met MR?
Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur dan een bericht naar mr@mariaschoolpijnacker.nl

Reglementen:

Vergaderdata en agenda:
Woensdag 15 september 2021 
Maandag 1 november 2021 
Woensdag 12 januari 2022 
Woensdag 16 maart 2022 
Woensdag 18 mei 2022 
Woensdag 22 juni 2022 

Agenda: 

Jaarverslag:

Notulen: 
U kunt de notulen opvragen door een mail te sturen naar mr@mariaschoolpijnacker.nl