Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een door de wet voorgeschreven orgaan waarin personeelsleden en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. De MR adviseert, stemt in en denkt mee over het bestuurs- en schoolbeleid en de uitvoering daarvan door de school(leiding). 
 
De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de GMR van de vijf scholen in Pijnacker, vallende onder Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker,  of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.
 
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 
Ouders: Mirjam van Uffelen, Pascale Kaptein en Inge Appelmelk 
Personeelsleden: juf Agata, juf Marieke en juf Saskia 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): 
Namens de Mariaschool in de GMR: Wendy van Dam (leerkracht). 

Contact met MR?
Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur dan een bericht naar mr@mariaschoolpijnacker.nl

Reglementen:

Vergaderdata:
donderdag 14 september 2023 
dinsdag 21 november 2023
maandag 12 februari 2024
donderdag 21 maart 2024
maandag 27 mei 2024
woensdag 19 juni 2024

Agenda: 

 

Jaarverslag:

Notulen: 
U kunt de notulen opvragen door een mail te sturen naar mr@mariaschoolpijnacker.nl