Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven orgaan en kent een samenstelling van ouders en leerkrachten. De MR oordeelt over het schoolbeleid en de uitvoering daarvan door de schoolleiding.
De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de Gemeenschappelijke MR van de vijf scholen in Pijnacker van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.
 
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 
Ouders: Dennis Woltman, Nita Graafland en Hans de Weerd 
Leerkrachten: Doesjka Hoogenberg, Wendy van Dam en Pathaëlla Steijger 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): 
Namens de Mariaschool in de GMR: Wendy van Dam (leerkracht) en Nita Graafland (ouder). 

Contact met MR?
Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur een bericht naar mr@mariaschoolpijnacker.nl
 

Reglementen:

Vergaderdata en agenda:

Woensdag 30 september 

Notulen: