Kleuters

Wanneer uw kind 4 jaar is mag het naar de basisschool. Als uw kind bij ons ingeschreven staat, wordt hij of zij uitgenodigd voor de peuteropstap. Daarnaast mag uw kind ook nog een aantal dagdelen komen wennen in de klas waar hij of zij geplaatst wordt. De leerkracht van de desbetreffende groep neemt vooraf contact met u op om afspraken te maken over het wennen. 

Vier kleutergroepen
Wij hebben 4 heterogene kleutergroepen en starten begin van het schooljaar met zo’n 20 leerlingen. Gedurende het hele schooljaar stromen er leerlingen in. De leerlingen gaan net als in de andere groepen maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

Kleuterdoelen
Wij werken met de methode Onderbouwd. Verschillende thema’s zoals beroepen, lente en mijn lichaam komen aan bod. Binnen het thema richten wij ons op taal, rekenen, motoriek en de sociale aspecten. Denk hierbij aan samenwerken, samen spelen, samen delen en samen ontdekken. Al deze doelen doen de kinderen gedurende de dag op tijdens kringactiviteiten, het werken aan ontwikkelingsmateriaal, knutselen, het spelen met speelgoed, in de themahoeken en buiten.
 
Eigen niveau
Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Sommigen zijn aan het oefenen met tellen, terwijl anderen al rekenend bezig zijn met ontwikkelingsmaterialen. De voortgang van leerlingen houden wij bij in een leerlingenboekje. Hierin staan al onze materialen, zodat wij precies kunnen zien waar de leerling is in zijn ontwikkeling.
 
Zelfstandigheid
We leren de kinderen eigen keuzes maken. Kinderen mogen bijvoorbeeld zelf kiezen waarmee ze spelen d.m.v. het digitale kiesbord en kunnen er ook zelf voor kiezen om een werkje te maken. We bevorderen hiermee de zelfstandigheid van de leerlingen.