Techniek

Op de Mariaschool worden in de groepen 5, 6, 7 en 8 tot aan de herfstvakantie technieklessen gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast de basisvakken als taal, rekenen en schrijven, ook dingen kunnen doen en ontdekken.
 
Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteressseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. Hoe kan het dat een lamp gaat branden als ik op een knopje druk? Door middel van electro leren kinderen hoe stroom werkt. Ook willen wij ze praktische zaken leren zoals timmeren, solderen en het plakken van een fietsband. Ontwerpen valt ook onder techniek. Wij laten kinderen met papierstroken een knikkerbaan en stoel maken. Overal om je heen vind je moderne technieken, zoals computers en telefoons. Door middel van microbits maken ze kennis met programmeren.