Plusklas

We vinden het als school belangrijk dat alle kinderen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. Om dit te kunnen bewerkstelligen, gaat extra zorg naar de kinderen die meer moeite hebben om zich de leerstof eigen te maken, maar ook naar de kinderen voor wie dit heel gemakkelijk is. In het laatste geval spreken we dan over kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben of meer- en/of hoogbegaafd zijn. Voor deze groep leerlingen bestaat de plusklas
 
Op de Mariaschool werken we met twee flexgroepen; één groep bestaat uit leerlingen van de groepen 3 t/m 5, de andere groep wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Een beperkt aantal leerlingen kan deelnemen aan de activiteiten in de flexgroep. Leerkrachten bekijken in overleg met de intern begeleider welke kinderen hier geschikt voor zijn. Hierbij zijn leerontwikkeling, leervaardigheid, werkhouding, zelfstandigheid en motivatie van het kind uitgangspunt. De plaatsing wordt vervolgens ook met de ouders overlegd.
 
In de flexgroep krijgen kinderen uitdagende opdrachten waarbij wij werken aan een growth mindset, de executieve functies het leren leren (actief bezig zijn met je eigen leerproces). De kinderen werken eens in de 14 dagen een uur in de flexklas. Kinderen kunnen een aantal weken, één periode of langer in de flexklas zitten. De flexklasleerkracht overlegt met het kind en de ouders als de inzet en/of de resultaten niet goed zijn. In januari/februari stopt de flexklas voor groep 8 altijd, omdat de kinderen zich dan meer gaan richten op het voortgezet onderwijs. Extra uitdaging vanuit de methodes, Snappet en Levelwerk blijft wel doorlopen.